1 Δεκ 2015

Τέλος η επανάληψη της χρονιάς για τους μετεξεταστέους - Πως θα παίρνουν απολυτήριο

Το Υπουργείο Παιδείας με νέα ρύθμιση βάζει τέλος στην επανάληψη της χρονιάς σε.....
όσους μένουν στην ίδια τάξη. Το μέτρο όμως θα ισχύει μόνο για τους μαθητές της Γ Λυκείου ενώ για τις υπόλοιπες τάξεις θα εξακολουθήσει η υποχρέωση επανάληψη της χρονιάς.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, γίνεται γνωστό ότι αν οι μαθητές όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων στα μαθήματα, στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής ή απόλυσης επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.

Ειδικώς, οι μαθητές της Γ' τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ' τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ' τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Δ' τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

Τα ανωτέρω ισχύουν από την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016 και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στην Γ' τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στην Δ' τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί.

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...