4 Νοε 2015

Εκτακτη δρομολόγηση πλοίων, ζήτησε ο Γιώργος Λεονταρίτης

Με επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γεώργιος Λεονταρίτης καλεί τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Δρίτσα, να εφαρμόσει την διάταξη......
του άρθρου 25 του νόμου 4256/2014, η οποία προβλέπει την έκτακτη δρομολόγηση πλοίων.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή επιτρέψτε μου να σας γνωρίσω ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτικών, έχουν "παραλύσει" το νησιωτικό χώρο. Δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι σέβομαι πλήρως το ιερό δικαίωμα της απεργίας των εργαζομένων, το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα διεκδίκησης των αιτημάτων τους και την απόφασή τους για συνέχιση των κινητοποιήσεων, σας παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες που απορρέουν από το Νόμο 4256/2014 προκειμένου να δοθεί λύση στην "ομηρία" των νησιωτών.

Η συνεχιζόμενη για τρίτη ημέρα απεργία της Π.Ν.Ο. έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους κατοίκους της νησιωτικής μας Περιφέρειας. Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση διαπιστώσαμε σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων, αλλά και από την αδυναμία μετακίνησης στην Αθήνα για ιατρικούς λόγους εγκύων, καρκινοπαθών, χρόνια πασχόντων και εν γένει όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού των νησιών μας.

Κατόπιν τούτου έχοντας υπόψη το άρθρο 25 του Ν.4256/2014 (ΦΕΚ Α'/92/14.04.2014), που ορίζει εφαρμογή προγράμματος δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας "μετά από την παρέλευση τριών (3) ημερών από τη διακοπή της τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης, όταν προκύπτει επείγουσα κοινωνική ανάγκη ή ανάγκη η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία", θα σας παρακαλούσα θερμά για την εφαρμογή του.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων 
Γεώργιος  Λεονταρίτης 

Τι προβλέπει το άρθρο 25 του νόμου 4256/2014
Ρύθμιση για τη διασφάλιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας
1.Για τη διασφάλιση της συνοχής του νησιωτικού χώρου και της εδαφικής συνέχειας της χώρας, όταν διακόπτεται η τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των ηπειρωτικών λιμένων και των νησιών, για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή απαγόρευση απόπλου, εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.
2.Το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας εκτελείται από πλοία τα οποία είναι ήδη δρομολογημένα και περιλαμβάνει συνδέσεις, οι οποίες εξυπηρετούνται από δρομολογημένα, κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, πλοία.
3.Τα πλοία και τα πληρώματά τους υποχρεούνται στην εκτέλεση του προγράμματος δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.

4.α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), το οποίο συγκαλείται εκτάκτως, μετά από την παρέλευση τριών (3) ημερών από τη διακοπή της τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης, όταν προκύπτει επείγουσα κοινωνική ανάγκη ή ανάγκη η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθορίζονται τα εξής:

αα. το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας,

ββ. τα πλοία τα οποία θα εξυπηρετούν τα δρομολόγια, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του πλοιοκτήτη για αντικατάσταση πλοίου,

γγ. ο αριθμός και η συχνότητά των δρομολογίων ανά κατεύθυνση, που δεν υπερβαίνει το 1/3 των τακτικών δρομολογίων, καθώς και το χρονικό σημείο από το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα, το οποίο προσδιορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της χειμερινής και της θερινής περιόδου.

β. Το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπο− καθιστά τις συνθήκες τακτικής και ομαλής ακτοπλοϊκής σύνδεσης ούτε να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.
α. Στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο ενδέκατο του ν. 2932/2001 (Α΄ 145).

β. Η άρνηση συμμόρφωσης του πλοιάρχου ή του πληρώματος με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 245 και επόμενα του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ.187/1973, Α΄ 261).
Newsroom mykonosticker.com 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...