10 Νοε 2015

Διαγωνισμός από την ΠΝΑΙ για την σήμανση και ασφάλεια του οδικού δικτύου σε νησιά των Κυκλάδων

Διαγωνισμός από την ΠΝΑΙ για την σήμανση και ασφάλεια του οδικού δικτύου των νησιών Ίου, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Θηρασιάς και Ανάφης .........

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Σήμανση – Ασφάλεια Οδικού Δικτύου των Νήσων Ίου, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Θηρασιάς και Ανάφης», συνολικού προϋπολογισμού 133.400,00 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η ασφάλεια οχημάτων και πεζών επί του οδικού δικτύου των νησιών, σε επικίνδυνα σημεία που προκύπτουν από τους τακτικούς αρμόδιους ελέγχους. Προβλέπονται εργασίες τοποθέτησης Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων, καθώς και εργασίες οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ώρα 10:00 πμ, στην Ερμούπολη της Σύρου.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (pnai.gov). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 22813-62702 και 22813-62705.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. 
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...