25 Νοε 2012

Επιχορήγηση επιχειρήσεων μόνο για μισθωτούς

 
Θα διακόπτει ο ΟΑΕΔ την επιχορήγηση της θέσης εργασίας άνεργων πτυχιούχων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις εάν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αποκτούν την ιδιότητα του ελεύθερου...

επαγγελματία. Αυτό διευκρινίζει με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ σχετικά με το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών. Θέσεις εργασίας Η επιχορήγηση ανέρχεται στα 20 ευρώ την ημέρα για όσους είναι έως 24 ετών και 25 ευρώ για τους πάνω από 24 ετών και καταβάλλεται επί 24 μήνες, με υποχρέωση της επιχείρησης να διατηρήσει τις επιχορηγούμενες θέσεις για επιπλέον τρεις μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Πηγή : fimotro
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...