23 Νοε 2012

Πρόσκληση Βρούτση για νέο γύρο στον κοινωνικό διάλογο

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας έχει στόχο τη συνέχιση του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου που εγκαινιάσαμε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους σε μια νέα βάση, προκειμένου να γίνει πιο ουσιαστικός, αποδοτικός και παραγωγικός. Είναι αλήθεια ότι το χρονικό διάστημα που εξαρχής ορίστηκε για τη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου (μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2012) αποδείχθηκε ανεπαρκές......
Και αυτό, διότι η θεματολογία του διαλόγου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, ενώ οι πυκνές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος εμπόδισαν τη δημιουργική και συστηματική διεξαγωγή του.

Η ανάγκη για νέες κοινωνικές συμφωνίες που θα δώσουν ώθηση στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας και θα στηρίξουν τις αναγκαίες δράσεις για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, είναι σήμερα περισσότερο έκδηλη από ποτέ. 

Οι νέες πραγματικότητες που έχουν ήδη διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας και, γενικότερα, την οικονομία, δικαιολογούν τις προτεραιότητες που ήδη έχουμε θέσει στη θεματολογία του κοινωνικού διαλόγου, δηλαδή:

τη νομιμότητα στην αγορά εργασίας (αξιολόγηση και αναβάθμιση ΣΕΠΕ, 
έλεγχος εισφοροδιαφυγής, 
αυστηροποίηση ποινών για την αδήλωτη εργασία)
την ανάληψη δράσεων για την ανάσχεση της ανεργίας και 
την αύξηση της απασχόλησης (Εθνικό Σύμφωνο Δράσης για την απασχόληση των νέων, προώθηση Κοινωνικής Οικονομίας),
καθώς και θεσμικές παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας (αξιολόγηση του θεσμού μεσολάβησης και διαιτησίας, απλοποίηση εργατικής νομοθεσίας).

Στο πλαίσιο αυτό και με την εμπειρία του προηγηθέντος διαλόγου, εκτιμώ ότι ορισμένα από τα ανωτέρω ζητήματα παρουσιάζουν σήμερα επείγοντα και ώριμο χαρακτήρα, προκειμένου να συζητηθούν σε συγκεκριμένη και περισσότερο ουσιαστική βάση.
   
Έτσι, προτείνω η επόμενη συνάντηση να επικεντρωθεί στα εξής συγκεκριμένα ζητήματα:

Οριστικοποίηση των παραμέτρων (όρων και προϋποθέσεων) των νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συμφώνου Δράσης για την απασχόληση των Νέων.  

Προτάσεις νομικών διατάξεων για τη θεσμική οργάνωση μέρους των σημαντικών κοινωνικών υπηρεσιών των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας στον ΟΑΕΔ.

Νέα μέτρα και πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας.
Απλοποίηση της Εργατικής Νομοθεσίας. 

Είναι αυτονόητο ότι, σε κάθε περίπτωση, η θεματολογία του διαλόγου είναι ανοιχτή και στις δικές σας προτάσεις. 

Σας προσκαλώ, λοιπόν, στην επόμενη συνάντηση του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου, την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10.30 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Σταδίου 29 (4ος όροφος).
Εκτιμώ ότι η παρουσία σας στη νέα αυτή φάση του κοινωνικού διαλόγου, η οποία προτείνω να εκταθεί έως ότου καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα, είναι αναγκαία και θα συμβάλλει στη δημιουργική και θετική διαχείριση των προκλήσεων της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης.
Με εκτίμηση
Ιωάννης Βρούτσης
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...