18 Νοε 2012

Το νέο ασφαλιστικό με όλα τα όρια ηλικίας

Μεγάλες είναι οι ανατροπές που φέρνει στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης η εφαρμογή του νόμου 4093/12. Εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες και δημόσιο εγκλωβίζονται από τις νέες προϋποθέσεις και οδηγούνται αναπόδραστα για σύνταξη είτε στο 67ο έτος με 15 έτη εργασίας, είτε στο 62ο αλλά με 40 χρόνια εργασίας. Κατά 2 έτη (από τα 50 στα 52) αυξάνεται και η ηλικία συνταξιοδότησης για τους......
ναυτικούς, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική θαλάσσια πορεία.

Ολες οι αλλαγές, καθώς και ποιοι ασφαλισμένοι επηρεάζονται περισσότερο αναλύονται στην πολυσέλιδη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, την οποία φέρνει στη δημοσιότητα ο «Τύπος της Κυριακής». Σε πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, η αύξηση των ορίων ηλικίας φτάνει μέχρι και τα 5 χρόνια. Ενώ στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και τραπεζών περισσότερο επηρεάζονται οι γυναίκες που δεν συμπληρώνουν το 2010 το 55ο έτος της ηλικίας τους και θα υποχρεωθούν να πάνε για σύνταξη είτε στα 62 (μειωμένη) είτε στα 67!.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο από 1η/1/2013:
1. Καθορίζεται ως γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 67ο έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη (4.500 ημέρες ασφάλισης).

2. Οι γενικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις καθορίζονται σε 40 έτη ασφάλισης (12.000 ημέρες ασφάλισης) και 62ο έτος ηλικίας.

3. Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή και του χρόνου ασφάλισης α) οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες ανίκανων τέκνων για κάθε βιοποριστική εργασία και β) οι ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011.

4. Διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα και κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

5. Οσοι δηλαδή συμπλήρωσαν το 2010 και το 2011 ή συμπληρώνουν ως τις 31/12/2012 τα απαιτούμενα ένσημα και το όριο ηλικίας που ζητά ο νόμος, (θεμελιωμένα δικαιώματα) δεν θίγονται από την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Αντίστοιχα και όσοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης του 2010 ή του 2011 ή του 2012, αλλά δεν έχουν την ηλικία που ζητά ο νόμος, επίσης δεν θίγονται καθώς κατοχυρώνουν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον με το όριο ηλικίας που ισχύει την κάθε χρονιά. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν ανήκουν όλοι οι ασφαλισμένοι, όπως φαίνεται από τα παραδείγματα της εγκυκλίου. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος. Κατοχυρωμένο δικαίωμα υπάρχει όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει συγκεκριμένο χρόνο ασφάλισης κατά περίπτωση (ή όριο ηλικίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις) και με το δεδομένο αυτό έχει το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί με ορισμένο συνδυασμό χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας κατά τη συμπλήρωσή του.

6. Το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί να υφίσταται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1η.1.2011 και εφεξής. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε πριν είτε μετά το έτος τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του οποίου επιθυμούν να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι. Στην πράξη έρχεται μια έξτρα διευκόλυνση στην εξαγορά πλασματικών ετών, καθώς, έτσι όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, ένας ασφαλισμένος μπορεί να κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του 2011 ακόμη και μετά το 2013! Η αναγνώριση μπορεί να γίνει ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης. Τα πλασματικά που αναγνωρίζονται είναι 5 χρόνια φέτος, 6 το 2013 και 7 έτη από το 2014 και μετά.

Στο ΙΚΑ οι νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι οι εξής:

* Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετίας, ο χρόνος ασφάλισης από 1η.1.2013 αναπροσαρμόζεται στα 12.000 ημερομίσθια και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνεται στο 62ο έτος. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα για σύνταξη μέχρι το τέλος του 2012 κατοχυρώνεται με το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται όταν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης.

* Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με 10.000 ημέρες ασφάλισης αυξάνεται στο 62ο το όριο ηλικίας για άντρες και γυναίκες. Ειδικά για τις γυναίκες αυξάνεται στις 12.000 ημέρες ασφάλισης ο συντάξιμος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης.

* Για τις μητέρες ανηλίκων αυξάνονται από 1η.1.2013 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης. Για παράδειγμα ασφαλισμένη μητέρα που κατά το έτος 2012 συμπληρώνει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει ανήλικο παιδί συνταξιοδοτείται οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος της ηλικίας ή στο 55ο έτος, με μειωμένη σύνταξη. Ασφαλισμένη που συμπληρώνει από 1η.1.2013 και εφεξής τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί, συνταξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη στο 67ο έτος της ηλικίας ή με μειωμένη στο 62ο έτος.

* Για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά αυξάνεται σταδιακά αρχής γενομένης από 1η.1.2013 το όριο ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7.500 ημέρες εργασίας στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Το όριο ηλικίας αυξάνεται από το 60ό και 9 μήνες το 2013 για πλήρη σύνταξη στο 62ο και από το 58ο και 9 μήνες στο 60ό για μειωμένη.

* Για τις ασφαλισμένες που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη αυξάνεται στο 67ο έτος από 1η.1.2013 και για μειωμένη αντίστοιχα στο 62ο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πηγή : real.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...