8 Νοε 2012

Το νέο επίδομα για όποιους έχουν ένα παιδί

Έχετε ένα παιδί; Δείτε αν δικαιούστε το νέο επίδομα αλλά και ποιο είναι το ύψος του με τη βοήθεια του πίνακα που ακολουθεί

Από τον πίνακα, μπορείτε να καταλάβετε ποιο είναι το ύψος του μηνιαίου επιδόματος ανάλογα με το εισόδημά σας. Κριτήριο, αποτελεί το εισόδημα όπως εμφανίζεται .....
στη φορολογική σας δήλωση. Το fpress.gr έχει κάνει όλες τις απαραίτητες πράξεις και αναγωγές έτσι ώστε να υπολογίζεται σωστά το ύψος του επιδόματος. Ο πίνακας έχει ως εξής:

Το επίδομα για ζευγάρια με ένα παιδί
Εισόδημα Μηνιαίο επίδομα Ετήσιο επίδομα
4000 40,0 480
5000 40,0 480
6000 40,0 480
7000 40,0 480
8000 40,0 480
9000 40,0 480
10000 26,7 320
11000 26,7 320
12000 26,7 320
13000 26,7 320
14000 26,7 320
15000 26,7 320
16000 26,7 320
17000 26,7 320
18000 26,7 320
19000 13,3 160
20000 13,3 160
21000 13,3 160
22000 13,3 160
23000 13,3 160
24000 13,3 160
25000 13,3 160
26000 13,3 160
27000 13,3 160
28000 0,0 0
29000 0,0 0
30000 0,0 0
31000 0,0 0
32000 0,0 0
33000 0,0 0
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...