23 Νοε 2012

Το νέο μίγμα επικοινωνιακής στρατηγικής του ΕΟΤ

«Στροφή» το 2012 σε Κίνα, ΗΠΑ, Ινδία, Ιαπωνία και ΝΑ Ασία
Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής προβολής και διαφήμισης του ελληνικού τουρισμού για την περίοδο 2011-2013 καταγράφονται σε σχετική μελέτη του ΕΟΤ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα.

Όπως τονίζεται σε αυτή, το όραμα για την επόμενη τριετία είναι να αποτελέσει η Ελλάδα ηγετικό ευρωπαϊκό τουριστικό προορισμό για όλο το χρόνο και πιο συγκεκριμένα να αποτελέσει έναν από τους 5 πρώτους ευρωπαϊκούς προορισμούς που θα εξειδικεύεται στα βιωματικά ταξίδια.....


Έμφαση δε, θα δοθεί στη μεγαλύτερη απόδοση του τουριστικού τομέα, στη μεγαλύτερη ικανοποίηση του καταναλωτή και στις επαναληπτικές επισκέψεις. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής επαναξιολογείται το μίγμα μέσων που χρησιμοποιούνται με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, το 40% του διαφημιστικού κονδυλίου θα επενδύεται στο διαδίκτυο και στα social media, το 30% στον κλαδικό και γενικό Τύπο, ενώ το υπόλοιπο 30% θα αφορά άλλες δράσεις επικοινωνίας, εκδηλώσεις στο πλαίσιο εκθέσεων, συνέργειες με τοπικούς οργανισμούς, δημιουργική χρήση των ΜΜΕ κ.α. Παράλληλα θα υπάρξει εξορθολογισμός στις συμμετοχές του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις.

Ως εργαλεία υλοποίησης καταγράφονται η ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΟΤ, οι μηχανές αναζήτησης διεθνούς εμβέλειας, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων από κοινού με σημαντικούς παράγοντες της τουριστικής αγοράς, η πρωτοβουλία «Συμμαχία για την Ελλάδα», η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, το δίκτυο γραφείων του ΕΟΤ στο εξωτερικό, αλλά και portals online booking και γενικότερα online marketing.

Για το 2012 θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού σε Ρωσία, Βαλκάνια και Ισραήλ, στην ανάπτυξή του στην Κίνα και στις ΗΠΑ, ενώ θα γίνει προετοιμασία για διείσδυση σε Ινδία, Ιαπωνία και ΝΑ Ασία. Το 2013 η ενίσχυση θα δοθεί σε Κίνα και ΗΠΑ και περαιτέρω ανάπτυξη σε Ινδία, Ιαπωνία και ΝΑ Ασία.

Πηγή : marketingweek.gr
Επιμέλεια : Συντακτική Ομάδα Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...