20 Νοε 2012

Εξι πιλοτικά προγραμμάτα για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα


- 5 εκ. "ασθενείς" παγκοσμίως με τζίρο 15-20 δισ.
- 100.000 τουρίστες και 400 εκ. € για την Ελλάδα σε ορίζοντα 5ετίας
- Εξαιρετικά σημαντικές οι πιστοποιήσεις και η διασφάλιση ποιότητας

Tην διενέργεια έξι πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένων δικτύων ιατρικών υπηρεσιών για ξένους επισκέπτες σε τοπικό επίπεδο, προτείνει η μελέτη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τίτλο : “Ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα”. Τα προγράμματα θα δομηθούν γύρω από .....

τοπικές νοσοκομειακές μονάδες, εντάσσοντας στο πρόγραμμα, πρωτοβάθμια ιατρεία, ξενοδόχους, ταξιδιωτικούς πράκτορες, υπηρεσίες προβολής, μεταφοράς, διασφάλισης ποιότητας, και την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι προτεινόμενες περιοχές είναι Λασίθι, Ρόδος, Σαντορίνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία. Υπογραμμίζεται ότι η μελέτη του Ξ.Ε.Ε. εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής.

Όπως υποστηρίζεται τα πιλοτικά προγράμματα, θα ξεκινήσουν με μελέτη βιωσιμότητας στηριγμένη στις δυνατότητες των τοπικών παρόχων και φορέων, θα προτείνουν πακέτα, τιμολόγηση και στρατηγική μάρκετιγκ, και θα εγκαταστήσουν μηχανισμούς παρακολούθησης και εφαρμογής, για να μην υπάρξουν εμπόδια στη διασυνοριακή φροντίδα που περιορίσουν πολύ τις δυνατότητες ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό η μελέτη προτείνει ενδεικτικά :

Προ-εγκρίσεις από τους φορείς ασφάλισης στη χώρα προέλευσης

Πληρωμή στη χώρα θεραπείας και διαδικασίες αποζημίωσης των ασθενών

Πληροφόρηση για τις δυνατότητες του ασθενή να επιδιώξει διασυνοριακή φροντίδα

Διακίνηση Ιατρικής Πληροφορίας

Διασφάλιση συνέχειας στη φροντίδα πριν και μετά την θεραπεία

Αναγνώριση συνταγών στην ΕΕ

Ποιότητα Υπηρεσιών και Ασφάλεια Ασθενών (όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο της πιστοποίησης).

Ένας ρεαλιστικά αισιόδοξος στόχος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα αναφορικά με τον αριθμό τουριστών του ιατρικού τουρισμού είναι η έλευση 100.000 ασθενών το χρόνο, που να δαπανούν κατά μέσο όρο 4.000 ευρώ έκαστος ποσό που επιμερίζεται σε 3.000 ευρώ σε ιατρικά έξοδα και 1.000 ευρώ σε ξενοδοχειακά και συναφή.

Όπως επισημαίνει η μελέτη σε δέκα χρόνια, αν αναπτυχθεί η διασυνοριακή φροντίδα μέσα στην ΕΕ, και αν χρησιμοποιηθεί σωστά η υποδομή του ΕΣΥ μέσω ΣΔΙΤ, μπορεί να τεθεί στόχος πενταπλάσιος, δηλαδή 2 δισ. ευρώ το χρόνο.

Η Ελλάδα μπορεί σχετικά γρήγορα, και χωρίς σημαντικές νέες επενδύσεις σε πάγια, να προσφέρει διεθνώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες στους εξής τομείς :

Επιλεκτικός Ιατρικός Τουρισμός για εξειδικευμένες ιατρικές παρεμβάσεις από τα Τριτοβάθμια Νοσοκομεία του Ιδιωτικού Τομέα. (κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία σε άλλες πόλεις)

Αποκαταστατικός και Γηριατρικός Τουρισμός: συνεργασία Κέντρων Αποκατάστασης με ξενώνες και ξενοδοχεία για προώθηση πακέτων Αποκαταστατικού Τουρισμού (Κυρίως στη Θεσσαλία και Μακεδονία)

Ιατρικός Τουρισμός Εξωσωματικής και Υποβοηθούμενης Γονιμοποίησης: συνεργασία Κέντρων με Ξενοδοχειακές Μονάδες σε όλη την Ελλάδα- διεθνής προβολή. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη.

Ξενοδοχεία και Ξενώνες συνεργαζόμενα με Κέντρα Αιμοκάθαρσης: προβολή των συνεργασιών προκειμένου τα ξενοδοχεία να απευθύνονται σε ένα επιπλέον target group και να διαφημίζονται σε διευρυμένες κατηγορίες πελατών. (Σε Αθήνα, Θεσ/νικη, Κρήτη, Ρόδο).

Λουτροπόλεις- Κέντρα Αποκατάστασης- Προσκείμενες υποδομές φιλοξενίας για Τουρισμό ομάδων ειδικών κατηγοριών: άτομα με μυοσκελετικές παθήσεις, άτομα με νευρολογικές παθήσεις, άτομα Τρίτης Ηλικίας κ.λ.π. (Ευρεία γεωγραφική διασπορά)

Οφθαλμολογία - Αισθητική Δερματολογία και Πλαστική Χειρουργική, σε επίπεδο One- Day/ Secondary Care Clinic. (Στις μεγάλες πόλεις και σε τουριστικές περιοχές)

Το θεσμικό πλαίσιο και οι εργασιακές σχέσεις είναι δύσκαμπτα, και με τα σημερινά δεδομένα τα νοσοκομεία δεν θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν για ιατρικό τουρισμό. Παρόλα ταύτα κατά τη μελέτη ο ιδιωτικός τομέας έχει 4-5 συγκροτήματα νοσοκομείων και άλλων ιατρικών μονάδων με σχετικά καλή διοίκηση, ιατρούς και υποδομές, έχουν υπερεπενδύσεις για τις ανάγκες τις ελληνικής αγοράς (που βρίσκεται σε κρίση) και αναζητούν νέες αγορές. Επίσης πέραν των μεγάλων συγκροτημάτων, υπάρχουν πολλά ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και ιατρεία σε όλη τη χώρα που υποαπασχολούνται, καθώς η Ελλάδα έχει πολύ ψηλό αριθμό κέντρων και ιατρών σε σχέση με τον πληθυσμό της, ενώ πάσχει από οργάνωση και διαδικασίες, μάρκετιγκ και θεσμικό πλαίσιο.

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Γιώργος Τσακίρης αναφερόμενος στη μελέτη για «την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα» τονίζει ότι έχει αποσταλεί ήδη στα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Τουρισμού, προκειμένου ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός να αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα που θέτει τόσο από την πλευρά των παρόχων υγείας όσο και από την πλευρά του τουριστικού τομέα, προκειμένου να προωθηθεί ο ιατρικός τουρισμός στη χώρα μας.

«Τα βήματα από την πλευρά του κράτους είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρίως νομοθετικού και οργανωτικού χαρακτήρα, που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος υπό τους χαλεπούς καιρούς που διαβιώνουμε: Το Υπουργείο Υγείας έχει το έργο της κάλυψης των νομοθετικών κενών, του εκσυγχρονισμού και της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική, καθώς και την ευθύνη των μηχανισμών ελέγχου των παρόχων υγείας. Στο έργο αυτό θα πρέπει να συνεργαστεί με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία (Κοινωνικής Ασφάλισης, Τουρισμού κ.ο.κ.), αλλά και με τις περιφερειακές δομές, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο στάδιο της εφαρμογής και των ελέγχων» καταλήγει ο κ. Τσακίρης σημειώνοντας ότι οι πάροχοι υγείας και οι ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώξουν τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους, υιοθετώντας τα διεθνή συστήματα ποιότητας και να αναπτύξουν εθνικές και διεθνείς συνεργασίες για την προσέλκυση των διεθνών ασθενών.

Ακολούθως, το Υπουργείο Τουρισμού θα αναλάβει την ευθύνη της προώθησης του ιατρικού τουρισμού ως υποπροϊόντος του ελληνικού τουρισμού στις διεθνείς αγορές.

Καταλήγοντας ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε ανέφερε ότι εκτός των κρατικών φορέων, το Ξ.Ε.Ε. θα καταστήσει κοινωνούς της μελέτης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ιδιωτικού τομέα, δεδομένου ότι απαιτείται συντονισμός, συνέργειες και αξιοπιστία από τους παρόχους των υγειονομικών, των ξενοδοχειακών και γενικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Συνημμένα αρχεία:

MEDICAL TOURISM FINAL ALL.pdf


Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...