6 Νοε 2012

Οι εκδότες εξαιρούνται, αποκτούν το "ιδιωτικό" τους ταμείο υγείας!

Εξαίρεση ΕΔΟΕΑΠ με ρύθμιση χωρίς πόρους στο μέλλον. Όπως ακριβώς προειδοποιούσε το media project ένα σενάριο που προωθούσαν συνδικαλιστές ήταν της μετατροπής των ταμείων ΜΜΕ σε επαγγελματικά ταμεία. Η άρνηση του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ να προκηρύξει απεργία διαρκείας στα ΜΜΕ όπως αποφάσισε το Μεικτό, φαίνεται πως σχετίζεται άμεσα με την "εξαίρεση" που προβλέπει το μνημόνιο!.....

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε λοιπόν χθές στο Κεφάλαιο ΙΒ (Ρυθμίσεις υπουργείου Υγείας) υποπαράγραφος ΙΒ.1 της αιτιολογικής έκθεσηςπροβλέπει:

«Με τις διατάξεις του ν.3918/2011 (Α’ 31) συστήθηκε Εθνικός Οργανισµός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος ενιαία σε όλους τους εν ενεργεία ασφαλισµένους, συνταξιούχους και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών τους, µε τη θέσπιση ενιαίου κανονισµού παροχών. 
Με την έναρξη λειτουργίας του εντάχθηκαν οι κλάδοι υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΟΠΑ∆ και ΟΠΑ∆/ΤΥ∆ΚΥ. Στη συνέχεια από 1.4.2012 εντάχθηκε ο Οίκος Ναύτου και από 1.5.2012 ο Κλάδος Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ εκτός των Τοµέων των Κλάδων Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών ΕΤΒΑ, Εµπορικής και Πίστεως, Γενικής και Αµέρικαν Εξπρές.

Όµως µε δεδοµένοότι όλοι οι φορείς θα πρέπει να ενταχθούν στον ενιαίο φορέα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων τους κρίνεται σκόπιµη η θέσπιση της διάταξης αυτής ώστε και οι εν λόγω φορείς να ενταχθούν από 1.11.2012 στον ΕΟΠΥΥ.
Σηµειώνεται ότι η προτεινόµενη ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών Ταµείων που λειτουργούν µε τη µορφή ν.π.ι.δ. και είναι πιθανό να στηρίζονται οικονοµικά µε τη θέσπιση υπέρ αυτών κοινωνικών πόρων (π.χ.Ε∆ΟΕΑΠ). Τα εν λόγω Ταµεία θα τύχουν αντικείµενο ξεχωριστής ρύθµισης στο άµεσο µέλλον προκειµένου να εξορθολογιστεί ο τρόπος χρηµατοδότησής τους,ιδίως µέσω της κατάργησης τυχόν προβλεπόµενων κοινωνικών πόρων.»

Με απλά λόγια, ο ΕΔΟΕΑΠ δεν μπαίνει τώρα στον ΕΟΠΥΥ όπως όλα τα άλλα ταμεία του ΕΤΑΠ ΜΜΕ με την περιουσία τους, όμως δεν θα έχει "κοινωνικούς πόρους" αφού αυτούς, το αγγελιόσημο δηλαδή, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το 2013 εντάσσεται στον κρατικό κορβανά.

Δηλαδή ο ΕΔΟΕΑΠ θα επαναρρυθμιστεί στο μέλλον με άλλες διατάξεις στηριζόμενος μόνο στις εισφορές των μελών του (άραγε θα πάει από 3% σε 6%η εισφορά;), χωρίς το αγγελιόσημο. Κι έτσι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Οι δημοσιογράφοι-στελέχη που θα έχουν το ταμείο τους, οι εκδότες που θα έχουν επίσης το ταμείο τους χωρίς να πληρώνουν εισφορές για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων τους. Και φυσικά η συγκυβέρνηση για να περάσει τα μέτρα της χωρίς ενοχλητικές παρεμβολές.
Το τι και πως θα συμβεί με τον ΕΔΟΕΑΠ μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα.
Πηγή : themediaproject.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...