20 Νοε 2012

Υγειονομική Διάταξη 'Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών

Σας ενημερώνουμε ότι στο με αρ. 2718/Β/08.10.2012 ΦΕΚ, δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 υγειονομική διάταξη «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις»........
Με τη δημοσίευση της καταργήθηκαν, μεταξύ άλλων, η με αρ. Α1β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 526/Β/1983) «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών», όπως ίσχυε και η με αρ. Α1β/3659/27.04.82 Υγειονομική Διάταξη «Λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου», όπως ίσχυε.
Υπ’αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 Υγειονομική Διάταξη “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις
Συνημμένα αρχεία:
Mykonos Ticker NewsRoomRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...