21 Νοε 2012

Θα παίρνω επίδομα γάμου ή όχι;

Για τους παντρεμένους είναι ένα σοβαρό ερώτημα καθώς από την απάντηση εξαρτάται το 10% του μισθού τους. Κι η απάντηση δεν είναι πολύ θετική. Οι περισσότεροι, θα χάσουν (και αυτό) το επίδομα. Κάποιοι θα δουν το «κουτσούρεμα» να γίνεται «εδώ και τώρα» ενώ κάποιοι άλλοι θα το εισπράξουν μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2013........

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, οι εταιρείες μπορούν να χωριστούν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες:
α) Οι εργοδότες - επιχειρήσεις που δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας (σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 του Ν. 1876/90, όπως ισχύει μετά τον ν. 4093/2012), που προβλέπουν επίδομα γάμου, υποχρεούνται στην καταβολή του. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΑ ΠΡ\ΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΛΗΞΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ.


β) Από την 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4093/2012) εργοδότες- επιχειρήσεις που δεν δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές ή ομοιεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 αρ. 8 ν. 1876/1990, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρ. 3 του ν. 1876/1990, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το ν. 4093/2012) ή δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ ήτοι των Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε, δύνανται να συνεχίζουν κανονικά την καταβολή του επιδόματος γάμου. Η λέξη «δύνανται» σημαίνει ότι οι εταιρείες που δεν μετέχουν στις εργοδοτικές οργανώσεις, «δύνανται» να συνεχίσουν να πληρώνουν το επίδομα, «δύνανται» όμως και να σταματήσουν να το πληρώνουν.

Για όσους αμείβονται με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: τα μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων θα συνεχίσουν να πληρώνουν μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2013 οπότε λήγει η σύμβαση. Μετά, θα σταματήσουν να πληρώνουν. Εταιρείες που δεν μετέχουν στις εργοδοτικές οργανώσεις, μπορούν να σταματήσουν να πληρώνουν ακόμη και τώρα.


Πηγή : fpress.gr
Επιμέλεια : Συντακτική Ομάδα Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...