21 Νοε 2012

Επιχείρηση με κόστος 100 ευρώ, μέσα σε 3 ημέρες, προωθεί η Κομισιόν

«Η μείωση του χρόνου εκκίνησης μιας επιχείρησης σε τρεις εργάσιμες ημέρες με, κατά ανώτατο όριο στο κόστος, μέχρι 100 ευρώ μέχρι το τέλος του 2012 αποτελεί το βασικό στόχο της αποστολής μας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αντόνιο Ταλιάνι κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο διήμερο συνέδριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνδιοργάνωσαν.........
η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία στις 15 και 16 Νοεμβρίου.

Κατά την 1η Συνέλευση για τις ΜμΕ, που συγκέντρωσε εκπροσώπους ευρωπαϊκών ΜμΕ, επιχειρηματικών οργανώσεων, εθνικών και περιφερειακών αρχών, πανεπιστημίων και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, αναζητήθηκαν οι τρόποι στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) για να οδηγηθούν στην ανάπτυξη.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέλυσε τις τρεις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη διεθνοποίηση. «Το 2011, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο μέσος χρόνος εκκίνησης μιας επιχείρησης ήταν 6,5 ημέρες και το μέσο κόστος 397 ευρώ»

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση: είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η νομισματική ένωση, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, αν δεν έχουμε μια πραγματική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την τόνωση της ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα. Η λύση που έχουμε προτείνει είναι η στρατηγική «Europe 2020», η οποία βασίζεται στην καινοτομία, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο των επιχειρήσεων και, ιδίως, των ΜΜΕ να στηρίξουν την ανάπτυξη και να ξεπεράσουμε την κρίση», σημείωσε.

«Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια νέα βιομηχανική στρατηγική. Και ως εκ τούτου, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι πριν από ένα μήνα, η Επιτροπή ενέκρινε μια ισχυρότερη βιομηχανική στρατηγική με ΜμΕ στο κέντρο της», προσέθεσε.

Ο κ. Ταλιάνι ανέλυσε ορισμένες κατευθυντήριες αρχές, κανονισμούς και πολιτικές που πρέπει να διαμορφωθούν λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των περισσότερων εταιρειών, δηλαδή των ΜμΕ.

«Το ‘τεστ ΜμΕ’ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση των επιπτώσεων της νέας πρότασης για τις ΜμΕ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει το κριτήριο σύμφωνα με τον αντίκτυπο των εν λόγω κανονισμών και των πολιτικών που μπορεί να έχουν για τις ΜμΕ και προωθεί τη χρήση της από τα κράτη μέλη», δήλωσε.

«Σε σύντομο χρονικό διάστημα, προσπαθούμε για τη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και την ενίσχυση των τραπεζών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πιστώσεις είναι στη διάθεση των ΜμΕ. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα της ΕΕ παρέχουν επαρκείς πόρους για την ανάπτυξη τους».

Επείγουσα ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση των ΜμΕ

Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν κατέδειξαν ότι -όπως και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις ΜμΕ, γνωστής ως Small Business Act- τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα στην Ευρώπη είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η πρόσβαση σε άλλες αγορές, κυρίως εκτός της ΕΕ, καθώς και η μείωση του διοικητικού άχθους.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νεοκλής Συλικιώτης κατά το χθεσινό του χαιρετισμό, «ικανοποίηση προκαλούν οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σχεδίαση αρχών, μέτρων και εργαλείων, υπέρ των ΜμΕ, ώστε να καταστεί η ΕΕ πιο ισχυρή και ανταγωνιστική στο μέλλον. Επειδή, όμως, απαιτείται χρόνος για την εφαρμογή μεταρρυθμιστικών μέτρων και πολιτικών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα εάν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό».

Οι οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, καθιστούν όσο ποτέ άλλοτε επείγουσα την ανάγκη για την επαρκή χρηματοδότηση για στήριξη των ΜμΕ. Ως εκ τούτου, κοινή διαπίστωση κατά τη Συνέλευση ήταν ότι τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα τις ωφελήσει και ότι το COSME, το Πρόγραμμα για την

Ανταγωνιστικότητα και την Επιχειρηματικότητα θα χρηματοδοτείται επαρκώς για να συνεχιστεί η στήριξη των ευρωπαϊκών ΜμΕ. «Η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και η ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, είναι οι βασικοί στόχοι του νέου Προγράμματος οικονομικής υποστήριξης», τόνισε ο κ. Συλικιώτης στην ομιλία με θέμα «Πώς η Κύπρος προωθεί την ανάπτυξη των ΜμΕ».

Οι ΜμΕ στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής
Οι συμμετέχοντες στη Συνέλευση αναγνώρισαν την ανάγκη για διαβούλευση των αρμοδίων αρχών με τις ΜμΕ κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής. Όπως σημείωσε ο κ. Συλικιώτης, «εμείς, τα Κράτη- Μέλη και οι αρμόδιοι φορείς, θα πρέπει να τοποθετήσουμε ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων μας την πολιτική για τις ΜμΕ και να προωθήσουμε μέτρα και πρωτοβουλίες που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η εσωτερική αγορά, να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Θα πρέπει να μειώσουμε τον διοικητικό φόρτο για τις ΜμΕ, να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και να επανατοποθετήσουμε τις προτεραιότητές μας, λαμβάνοντας υπόψη την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις αρχές της τυποποίησης».

Η Συνέλευση κορυφώθηκε με την ετήσια τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, τα οποία αποσκοπούν στη βράβευση πρωτοβουλιών που έχουν συμβάλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

ΜΜΕ στην Ευρώπη και στην Κύπρο

Οι ΜμΕ αποτελούν την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης στην Ευρώπη: πάνω από το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων είναι μικρές ή μεσαίες και 85% του συνόλου των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι σε ΜμΕ. Δεδομένης της σημασίας τους, είναι σημαντικό να έχουν λόγο όταν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής σχεδιάζουν τους κανόνες λειτουργίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στο οποίο οι μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες καλούνται να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν.

Στην ΕΕ υπάρχουν περισσότερες από 20 εκατομμύρια ΜμΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Κατά τα τελευταία 5 χρόνια, οι ΜμΕ κατέχουν τα δύο τρίτα της συνολικής ιδιωτικής απασχόλησης και το 80% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ.
Πηγή: www.kathimerini.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...