7 Νοε 2012

Πλαφόν 15000 € στο Εφάπαξ του Ιδιωτικού Τομέα!

του Βασίλη Πρασσά
Αλλάζει το καθεστώς για την αποζημίωση απόλυσης λόγω πλήρους συνταξιοδότησης για τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα.
Μέχρι σήμερα υπήρχε η διάταξη (αρ.8 Ν 3198/55 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.5 Ν435/76) με την οποία μισθωτοί, εφόσον αποχωρούν από την εργασία τους και έχουν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος δικαιούνται να λάβουν το 50% της οριζόμενης για την καταγγελία της σύμβασης αποζημίωσης. Εάν έχουν και επικουρική ασφάλιση τότε η αποζημίωση περιορίζεται στο 40%........

Με το νέο πολυνομοσχέδιο, ορίζεται πλαφόν 15.000€ για εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα (που ούτως ή άλλως δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για χορήγηση εφάπαξ παροχής λόγω αποχώρησης).

Παράδειγμα: Εργαζόμενος με 30 χρόνια προϋπηρεσίας και μηνιαίο μισθό 2500€, αν θεμελίωνε το δικαίωμα για πλήρη σύνταξη και αποχωρούσε από την υπηρεσία του θα λάμβανε ως αποζημίωση (εφάπαξ) λόγω συνταξιοδότησης) το ποσό των 28.000€ (2500€ Χ 24 μήνες αποζημίωσης Χ 14/12 Χ 40%). Αντ’ αυτού θα λάβει το νέο πλαφόν των 15.000€

Αναλυτικότερα η διάταξη:

ΙΙΙ. Mειώσεις εφάπαξ βοηθημάτων

1. Στα πρόσωπα που δεν έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης καταβάλλεται η αποζημίωση, λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, του ν. 3198/1955 (Α΄ 98) σε συνδυασμό με το ν. 2112/1920 (Α΄ 67) όπως ισχύουν. Το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης είναι ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που έχει πραγματοποιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα-τομέα πρόνοιας προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Σε καμία περίπτωση η εν λόγω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 15.000,00 ευρώ.

Πηγή : e-forologia.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...