12 Νοε 2012

Διώχνουν 1.109 υπαλλήλους από τις εφορίες

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Στον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας.
Απόφαση του κ. Στουρνάρα, σύμφωνα με το in.gr, προβλέπει πως μετά την αναδιοργάνωση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών θα πρέπει να υπηρετούν στο σύνολο των 114 Εφοριών που θα παραμείνουν ενεργές 8.717 εφοριακοί υπάλληλοι. Από αυτούς.....
οι 4.128 θα πρέπει να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι 1.727 τεχνολογικής εκπαίδευσης και οι 2.840 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώνεται πως σήμερα υπηρετούν στις Εφορίες 9.826 υπάλληλοι, ήτοι με τις νέες οργανικές θέσεις το προσωπικό των ΔΟΥ καθίσταται υπεράριθμο κατά 1.109 υπαλλήλους και μειώνεται κατά 12%. Οι εν λόγω υπεράριθμοι υπάλληλοι θα οδηγηθούν σε εφεδρεία και θα αποχωρήσουν ή θα μεταταγούν βάσει των προβλεπομένων στην ρύθμιση για τη νέα διαθεσιμότητα.

Η απάντηση του υπουργείου Οικονομικών

Ωστόσο με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το υπουργείο οικονομικών αναφέρει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης κανενός εργαζομένου.

«Με αφορμή δημοσιεύματα που έχουν αναρτηθεί σε πολλές ιστοσελίδες ότι μειώνονται οι οργανικές θέσεις των εφοριακών κατά 12% και ως εκ τούτου καθίστανται υπεράριθμοι 1.109 υπάλληλοι οι οποίοι με βάση τις νέες διατάξεις θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, θέτουμε υπόψη τα παρακάτω στοιχεία προς αποκατάσταση της πραγματικότητας:

Οι οργανικές θέσεις των εφοριακών υπαλλήλων που κατανέμονται στις 114 Δ.Ο.Υ. οι οποίες θα προκύψουν και μετά την ενοποίηση της 14 Ιανουαρίου 2013 ανέρχονται συνολικά σε 8.817, κατανεμημένες σε κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, όπως αναλυτικά ανά Δ.Ο.Υ. και ανά κατηγορία κατανέμονται με βάση την ΑΥΟ Δ6Α 1150547/2012 (ΦΕΚ 2926 τ.Β΄/1-11-2012).

Οι οργανικές θέσεις των εφοριακών υπαλλήλων οι οποίες έχουν απομείνει στον εφοριακό κλάδο μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4024/2011 και την κατάργηση όλων των μέχρι τότε κενών οργανικών θέσεων ανέρχονται σε 10.392, που αναλύονται σε ΠΕ: 4.977, ΤΕ: 1.712 και ΔΕ: 3.703. Τα στοιχεία αυτά περιέχονται στην ΚΥΑ Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών 1045388/2012 (ΦΕΚ 809 τΒ΄/19-3-2012). Σημειώνεται ότι με την ίδια απόφαση σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4024/2011,καταργήθηκαν τότε συνολικά 4.274 κενές θέσεις του εφοριακού κλάδου.

Το προσωπικό του εφοριακού κλάδου που υπηρετεί σήμερα στις Δ.Ο.Υ., στο ΣΔΟΕ, στην Κ.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και σε άλλες υπηρεσίες που έχουν οργανικές θέσεις του εφοριακού κλάδου ανέρχεται σε 9.472 υπαλλήλους. Επομένως όχι μόνο δεν περισσεύουν 1.109 υπάλληλοι όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα αλλά αντίθετα υπάρχουν διαπιστωμένα κενά 1.000 περίπου οργανικών θέσεων στον εφοριακό κλάδο.

Ως εκ τούτου δεν κινδυνεύει κανείς εφοριακός υπάλληλος να τεθεί σε διαθεσιμότητα ενώ θα έπρεπε να ληφθεί εξ αρχής υπόψη η ύπαρξη των οργανικών θέσεων που είναι κατανεμημένες στο ΣΔΟΕ, στην Κ.Υ και σε άλλες υπηρεσίες».

Πηγή : newpost.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...