26 Νοε 2012

Πώς να επιλέξω τον Γυναικολόγο μου;

Η επιλογή του Γυναικολόγου είναι ένα θέμα που προβληματίζει συχνά τις γυναίκες καθώς κάθε γυναίκα αναπτύσσει μία ιδιαίτερη σχέση μαζί του, η οποία μέσα στην πάροδο των χρόνων μετατρέπεται σε σχέση ζωής. 
Ο Γυναικολόγος είναι εκείνος που θα την ενημερώσει και θα την καθοδηγήσει σωστά σε μία υπεύθυνη σεξουαλικά ζωή, που θα .....
την προφυλάξει από αρκετά προβλήματα υγείας με την συστηματική παρακολούθηση και τον προληπτικό έλεγχο και εκείνος που θα είναι μαζί της σε κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της, δηλαδή την γέννηση των παιδιών της.

Όταν μία γυναίκα δεν παρακολουθείται τον Γυναικολόγο που μπορεί να εμπιστευτεί και να συζητήσει μαζί του τους προβληματισμούς της τείνει να είναι ασυνεπής στην παρακολούθησή της και στις οδηγίες του με αποτέλεσμα να μην έχει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που δικαιούται. Ο πλέον συνηθισμένος τρόπος αναζήτησης Γυναικολόγου είναι μέσω συστάσεων από φίλες και γνωστές. Η γυναίκα όμως που παραπέμπει μία άλλη γυναίκα σε έναν Γυναικολόγο συνήθως περιορίζεται σε κριτήρια βασισμένα στην προσωπική επαφή γιατί δύσκολα μπορεί να αξιολογήσει τις γνώσεις και την εμπειρία του πέρα από την περίπτωσή της.

Ένας ακόμα τρόπος αναζήτησης είναι μέσω των πληροφοριών από το διαδίκτυο, ενημερωτικών συναντήσεων και της προβολής μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Κάθε γυναίκα στο σημείο αυτό πρέπει να είναι επιφυλακτική και να κρίνει τις παρεχόμενες πληροφορίες με βάση την ποιότητα και την εγκυρότητά τους και όχι το κατά πόσο ελκυστικά παρουσιάζονται.

Πέραν του κριτηρίου της προσωπικής επαφής και επικοινωνίας για τον σχηματισμό προσωπικής άποψης, η γυναίκα θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της πριν την τελική της επιλογή το βιογραφικό του Γυναικολόγου. 

Πρέπει δηλαδή να μαθαίνει για τις σπουδές του (σε ποιο Πανεπιστήμιο εισήχθη και από ποιο Πανεπιστήμιο αποφοίτησε, σε ποια νοσοκομεία εξειδικεύτηκε, αν συνέχισε την εκπαίδευσή του μετά την λήψη της ειδικότητας σε κάποιο αναγνωρισμένο επιστημονικό κέντρο), την κλινική του εμπειρία και το επιστημονικό του έργο (αν δηλαδή είναι κάτοχος ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αν έχει συγγραφικό έργο). 
Το να είναι επικοινωνιακός ένας επαγγελματίας είναι επιθυμητό, αλλά δεν διασφαλίζει την επιστημονική κατάρτιση ούτε την χειρουργική δεινότητα (τουναντίον, μπορεί να τις καλύπτει).

Τα παραπάνω αποτελούν αδιαμφισβήτητα κριτήρια της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, που σε συνδυασμό με την υλικοτεχνική υποδομή του ιατρείου θα της διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση. 

Ο Γυναικολόγος πέραν της προσωπικής σχέσης και επικοινωνίας που αναπτύσσει με την γυναίκα που έχει απέναντί του, είναι ένας επιστήμονας που μελέτησε και εργάστηκε χρόνια πριν σταθεί απέναντί της. 
Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω κριτήρια η γυναίκα προφυλάσσει τον εαυτό της, την υγεία της και την γονιμότητά της από ενδεχομένως ατυχείς επιλογές, που μπορεί να έχουν κόστος στην πορεία της ζωής της.

Dr ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΠΗΧΟΣ, MD PhD FRCOG MFFP

Χειρουργός - Γυναικολόγος - Μαιευτήρ
Διαπιστευμένος Ακόλουθος του Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Μεγ. Βρετανίας
Πηγή: futurefamily.gr
Επιμέλεια : Συντακτική Ομάδα Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...