7 Νοε 2012

Ολες οι αλλαγές σε ωράρια εργασίας, μισθούς, αποζημιώσεις και άδειες

Ολες οι αλλαγές σε ωράρια εργασίας, μισθούς, αποζημιώσεις και άδειες
ΣΤΑ 586 ΕΥΡΩ Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
Tου Γιώργου Γάτου
«Πάτωμα» ασφαλείας στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας -ακόμη και στις ατομικές- θα είναι από τον ερχόμενο Απρίλιο ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός (586 ευρώ) με τις πολυετίες που δικαιούται κάθε εργαζόμενος (ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του) αλλά χωρίς το επίδομα γάμου. Τη ρήτρα ασφαλείας για να μην πέφτουν οι μισθοί κάτω από το όριο (ακόμη και σε επιχειρήσεις που δεν θα είναι μέλη των οργανώσεων των εργοδοτών) προβλέπει η τελική διάταξη του πολυνομοσχεδίου στο τμήμα για τα εργασιακά.....

Σύμφωνα με τη ρύθμιση «ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο». 

Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας, καμία άλλη προσαύξηση δεν θα περιλαμβάνεται, ωστόσο, στο νομοθετικά καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται και η προσαύξηση για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012.

Η ΕΓΣΣΕ
Οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας θα μπορούν να καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζομένους όλης της χώρας. 

Αν συμφωνηθούν βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, επιπλέον προσαυξήσεις (π.χ. επίδομα γάμου) θα ισχύουν μόνο για τους εργαζομένους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων.

«ΠΑΓΩΜΕΝΑ» ΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
Μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονομικής προσαρμογής ο νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών θα είναι:

Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο 26,18 ευρώ.

Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο 22,83 ευρώ.

Ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και πάνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. 

Ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μία τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες και συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 και άνω ετών.

Οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ο έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ο έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΩΡΑΡΙΑ
Ελαστικά ωράρια δεκάωρης ημερήσιας εργασίας, με ενδεκάωρη ενδιάμεση ανάπαυση, σε εξαήμερη βάση και όριο τις 40 ώρες την εβδομάδα θα μπορούν να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις με συλλογικές συμβάσεις (αν δεν υφίστανται δεν αποκλείονται ωστόσο και οι ατομικές). Παράλληλα ο εργοδότης θα μπορεί να ανακοινώνει στο ΣΕΠΕ αλλαγές σε ωράρια εντός δύο ημερών και δεν θα υποχρεούται να θεωρεί βιβλία (στις μεταφορές και στις οικοδομές).

ΑΔΕΙΕΣ
Στα δύο θα μπορει να σπάει η επιχείρηση την ετήσια άδεια (η πρώτη περίοδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ημερών) λόγω «ιδιαίτερα σοβαρής ή επειγουσας ανάγκης» και σε περισσότερα τμήματα, εφόσον το ζητήσει ο εργαζόμενος, χωρίς να υποβάλλεται κανένα στοιχείο στο ΣΕΠΕ. Σε απασχόληση εποχικών, ο εργοδότης μπορεί να χορηγεί το τμήμα της αδείας των 10 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή 12 επί εξαημέρου, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους.

Μείωση εισφορών από 1ης Νοεμβρίου
  • Από την 1η Νοεμβρίου καταργούνται οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας 1,1%. Παράλληλα καταργείται το πλαφόν στο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για τους ασφαλιζόμενους πριν από τις 31/12/92 μισθωτούς και θα έχουν το όριο που ισχύει για τους νέους (από 1/1/93) δηλ. 5.543 ευρώ.
Αλλαγές
  • Ελαστικά ωράρια σε εξαήμερη βάση με ημερήσια 10ωρη εργασία, 11ωρη ανάπαυση και όριο τις 40 ώρες την εβδομάδα.
  • Δύο ημέρες μετά θα μπορεί να δηλώνονται στο ΣΕΠΕ οι υπερωρίες.
  • Δεν επηρεάζει, τελικά, το «ψαλίδι» στις αποζημιώσεις την «έξτρα» αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.
Παράδειγμα
Eργαζόμενος με 20 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και μισθό 2.500 ευρώ, αν απολυθεί χωρίς προειδοποίηση δικαιούται 16 μηνιάτικα με την αναλογία δώρων, δηλαδή 46.660 ευρώ.

Mετά τη δημοσίευση του νέου νόμου
θα δικαιούται, οπότε κι αν απολυθεί, 12 μηνιάτικα με την αναλογία δώρων, δηλαδή 35.000 ευρώ + 4 μηνιάτικα των 2.000 ευρώ πλαφόν χωρίς αναλογία δώρων (δηλ. 8.000 ευρώ) και συνολικά 43.000 ευρώ.

Αποζημιώσεις δύο ταχυτήτων
Άμεσα, από τη δημοσίευση του νέου νόμου, θα ισχύσει το διπλό σύστημα των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης. Το νέο σύστημα δεν επηρεάζει, ωστόσο, την «έξτρα» αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης (σε συμφωνία με τον εργοδότη θα καταβάλλεται το 40% της αποζημίωσης με το πλαφόν με βάση το ν. 3198/55, δηλ. τα 6.283 ευρώ).
  • Για την απόλυση με προειδοποίηση που σημαίνει 50% μικρότερο ποσό, θα χρειάζεται προειδοποίηση 1 μηνός για υπαλλήλους με 1 - 2 έτη, 2 μηνών για 2 - 5 έτη υπηρεσίας, 3 μηνών από 5-10 έτη και 4 μηνών για 10 έτη και πάνω.
  • Για την απροειδοποίητη θα ισχύει η κλίμακα για αποζημίωση έως τα 16 έτη (έως 12 μηνιάτικα με το ισχύον καθεστώς) και για τα επιπλέον που έχει κάθε εργαζόμενος έως και φέτος (δεν θα ωριμάζει ακόμη κι αν παραμένει στην επιχείρηση οπότε κι αν απολυθεί) έξτρα αποζημίωση με όριο τα 2.000 ευρώ.
Πηγή : imerisia 
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...