20 Νοε 2012

Όλες οι επώδυνες αλλαγές για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους - Μειώνονται μισθοί, αλλάζει το ωράριο, προς τα κάτω οι αποζημιώσεις!

- Aπώλειες ως 40% στις υπερωριακές αμοιβές των εργαζομένων
- Καταργείται η απαγόρευση απασχόλησης των εργαζομένων τις ώρες που δεν λειτουργούν τα καταστήματα
- Εργοδότες που δεν ειναι μέλη εργοδοτικών οργανώσεων μπορούν να κόψουν το επίδομα γάμου
- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Όλα προς τα κάτω. Αυτός είναι ο τίτλος που περιγράφει όσα αναφέρονται..... στην Εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.

Περιλαμβάνει μειώσεις μισθών, αποζημιώσεων, υπερωριών και μια σειρά αλλαγών στο ωράριο εργασίας όσων εργάζονται σε εμπορικά καταστήματα.

Όσοι εργοδότες δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας θα μπορούν από 12/11/12 να κόψουν αυτόματα το επίδομα γάμου που αναλογεί στο 10% του μισθού όσων το λαμβάνουν.

Κάτι τέτοιο δεν μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων, μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2013 οπότε και λήγει η μετενέργεια της ΕΓΣΣΕ.

Oι εργαζόμενοι θα έχουν πλέον μικρότερες απολαβές από τις υπερωρίες .
O εργοδότης θα μπορεί να αναγγέλλει τις υπερωρίες στο ΣΕΠΕ μία ημέρα μετά την πραγματοποίησή τους, ενώ καταργείται η προέγκρισή τους.

Αυτό σημαίνει απώλειες ως 40% στις υπερωριακές αμοιβές των εργαζομένων.
Οι υπερωρίες χωρίς προέγκριση πληρώνονται σήμερα με ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80% ενώ οι νόμιμες- με προέγκριση- με ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Τώρα πλεον θα συμβαίνει το αντίστροφο...

Επίσης: Καταργείται η απαγόρευση απασχόλησης των εργαζομένων τις ώρες που δεν λειτουργούν τα καταστήματα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ο χρόνος προειδοποίησης για την καταβολή μισής αποζημίωσης μειώνεται από τους 6 στους 4 μήνες.
Το ποσό αποζημίωσης δεν αλλάζει για όσους έχουν ως 16 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

- Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Η αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι στις 12-11-2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη, εκτός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους, οποτεδήποτε και αν απολυθούν, δικαιούται, επιπλέον αποζημίωση που αυξάνεται κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς χωρίς ο μισθός αυτός να ξεπερνά τις 2 χιλιάδες ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΣΚΑΙ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...