10 Νοε 2012

3.571 μόνιμοι μπαίνουν το 2013 στο Δημόσιο

Επιλεγμένες με βάση τις αποχωρήσεις υπαλλήλων και τις ανάγκες μετά τη μετακίνηση προσωπικού θα είναι οι προσλήψεις μονίμων έως και το 2016
Θέσεις σε Εφορίες, σχολεία και νοσοκομεία Προσλήψεις 3.571 υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα προγραμματίζει για το 2013 η κυβέρνηση σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Παράλληλα μειώνεται επιπλέον 10% ο προβλεπόμενος αριθμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού. Με δεδομένη τη δραστική μείωση των εποχικών υπάλλήλων και στους ΟΤΑ οι........
εποχικοί υπάλληλοι θα φτάσουν περίπου στις 30.000.
 
Επιλεγμένες με βάση τις αποχωρήσεις υπαλλήλων και τις ανάγκες μετά τη μετακίνηση προσωπικού θα είναι οι προσλήψεις μονίμων έως και το 2016
Ο προγραμματισμός προσλήψεων θα βασιστεί στην αναλογία 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις, όσο και στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μεμονωμένων φορέων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.
Η κατανομή των προσλήψεων θα αποφασιστεί ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, γεγονός που σημαίνει ότι σε κάποιους φορείς θα γίνουν περισσότερες προσλήψεις από αυτές που καθορίζει η αναλογία, ενώ σε άλλους οι διορισμοί θα είναι λιγότεροι. Στο σύνολο των φορέων θα τηρηθεί η αναλογία του «1 προς 5» ανάλογα με τις ανάγκες που διαμορφωθούν και από τις μετακινήσεις προσωπικού που θα πραγματοποιηθούν με την ψήφιση των νέων οργανογραμμάτων.
Στο ίδιο διάστημα οι αποχωρήσεις υπαλλήλων από το Δημόσιο θα φτάσουν τις 25.372. Συνολικά στην τετραετία 2013-2016 θα αποχωρήσουν 96.139 άτομα, όταν κατά την ίδια χρονική περίοδο στο Δημόσιο θα προσληφθούν 15.234 υπάλληλοι. Δηλαδή, μέχρι το 2016 θα έχει μειωθεί το προσωπικό κατά 80.905 άτομα μόνο από την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις.
Ειδικότερα, οι εξειδικευμένες ανάγκες μεμονωμένων φορέων που ελήφθησαν υπόψη στον ανωτέρω προγραμματισμό είναι οι εξής:
  • Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για τα έτη 2013 και 2014 δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις ένστολου προσωπικού, ενώ για τα έτη 2015 και 2016 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ' έτος).
  • Στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, για τη διετία 2013-2014προβλέφθηκε μείωση των προσλήψεων κατά 30% σε σχέση με αυτές του έτους 2012, δηλαδή 819 άτομα.
  • Στους ΟΤΑ α' βαθμού (πλην των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων) δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις τακτικού προσωπικού για όλα τα έτη της περιόδου 2013-2016.
  • Στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τα έτη 2013 και 2014 δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις διοικητικού προσωπικού, ενώ για το διδακτικό προσωπικό ο λόγος προσλήψεων - αποχωρήσεων θα διαμορφωθεί στο 1 προς 10.
  • Στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται η πρόσληψη 200 εφοριακών εντός του 2013.
  • Στο υπουργείο Δικαιοσύνης, προβλέπεται η αποφοίτηση 162 δικαστών από την Εθνική Σχολή Δικαστών.
Μόνο εποχικές προσλήψεις στους δήμους

«Παγώνουν» οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους δήμους της χώρας για την επόμενη διετία, με αποτέλεσμα να καλυφθούν μόνο με εποχικό προσωπικό οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό που θα υπάρξουν στους ΟΤΑ. Επίσης, προβλέπεται η θεσμοθέτηση ενός αυστηρού «Μνημονίου» εποπτείας που επιβάλλεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι χάνουν τη διαχειριστική τους αυτονομία.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών θα δημιουργήσει εντός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Στόχος να παρακολουθείται σε μηνιαία βάση η εκτέλεση του προϋπολογισμού όλων των ΟΤΑ.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ ΤO 2016
ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2012
2013
2014
2015
2016
Αποχωρήσεις Προσλήψεις Αποχωρήσεις Προσλήψεις Αποχωρήσεις Προσλήψεις Αποχωρήσεις Προσλήψεις Αποχωρήσεις
Υπουργεία & ΟΤΑ Β' Βαθμού
19.430
2.497
16.641
1.884
16.010
3.202
15.591
3.118
14.790
ΟΤΑ Α' Βαθμού & Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα
3.558
0
3.048
81
3.108
79
3.108
79
2.072
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
1.200
197
1.028
189
1.013
203
987
197
933
Νοσοκομεία
3.526
552
3.020
546
2.951
591
2.861
572
2.754
Νομικά Πρόσωπα
852
148
730
139
710
142
691
138
654
ΔΕΚΟ (16 επαναταξινομημένες)
1.056
177
905
168
862
171
819
164
853
Σύνολο
29.622
3.571
25.372
3.007
24.654
4.388
24.057
4.268
22.056
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

Πηγή : ethnos.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...