15 Νοε 2012

Με συντελεστές 26% και 33% η φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών

Κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ και φορολόγηση των καθαρών εισοδημάτων περίπου 800.000 ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων με κλιμακωτούς συντελεστές 26% και 33% προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
Ειδικότερα:
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση θα φορολογούνται....
από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματός τους με συντελεστές:
  • 26% για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι 50.000 ευρώ.
  • 33% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 50.000 ευρώ.
Με την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος φορολόγησης, όσοι ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες ή ελευθέρια επαγγέλματα και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα έως και 55.000 ευρώ θα δουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις τους να αυξάνονται κατά ποσοστά έως και 1.460%. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίες με εισοδήματα 30.000 ευρώ σήμερα πληρώνει φόρο 2.450 ευρώ, ενώ με τις νέες ρυθμίσεις ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει ανέρχεται σε 5.200 ευρώ, δηλαδή θα πληρώσει έξτρα φόρο 2.780 ευρώ.
Με συντελεστές 26% και 33% η φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών
Οι επαγγελματίες που έχουν εισοδήματα άνω των 55.000 ευρώ θα δουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται, με τις φορολογικές ελαφρύνσεις να υπερβαίνουν ακόμη και τα 2.500 ευρώ. Η τρόικα θεωρεί ότι με το νέο σύστημα φορολόγησης των αυτοαπασχολούμενων και συγκεκριμένα με την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ θα προκύψουν σημαντικά έσοδα, αφού σήμερα ένας στους δυο επαγγελματίες δηλώνει στην εφορία εισοδήματα μικρότερα των 5.000 ευρώ.

Με την κλίμακα των μισθωτών και όχι των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογηθούν οι μισθωτοί που αμείβονται με «μπλοκάκι».

Επίσης με τις νέες ρυθμίσεις:
  • Το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή 13%.
  • Το εισόδημα από αμοιβές μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών και διαχειριστών λοιπών εταιρειών υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή 26%.
Ο.Ε. - Ε.Ε.
Με την ίδια κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογηθούν τα κέρδη των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, καθώς και οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές, αφανείς καθώς και οι κοινοπραξίες.

Δηλαδή τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν:
  • Με συντελεστή 26% για το τμήμα του εισοδήματος έως 50.000 ευρώ και
  • Με συντελεστή 33% για το επίπεδο του εισοδήματος άνω των 50.000 ευρώ.
Ανώνυμες εταιρείες - ΕΠΕ
Φορολογικές ελαφρύνσεις φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τις ανώνυμες εταιρείες και τις ΕΠΕ, καθώς η συνολική φορολογική επιβάρυνση από 40% που ανέρχεται σήμερα περιορίζεται στα επίπεδα του 33%. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2013: Τα αδιανέμητα κέρδη των εταιρειών φορολογούνται με συντελεστή 26%, από 20% που ισχύει σήμερα. Στα μερίσματα (διανεμόμενα κέρδη) θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%, από 25% που ανέρχεται σήμερα. Από το ποσό του φόρου που αναλογεί εκπίπτει ο φόρος που παρακρατήθηκε.


Μισθωτοί που αμείβονται με «μπλοκάκι»
Με βάση τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών θα φορολογούνται οι εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες με σύμβαση εργασίας σε ένα ή περισσότερους εργοδότες, αλλά αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών. 


Συγκεκριμένα, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το οποίο θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών, θα θεωρείται και το εισόδημα που προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας:
Παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση έγγραφη σύμβαση που έχει συνάψει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο και
Παρέχει υπηρεσίες μέχρι και σε 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθαρίστων εσόδων του προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών.
Ανώνυμη εταιρεία με καθαρά κέρδη 100.000 ευρώ. Θεωρούμε ότι έχουν διανεμηθεί όλα τα κέρδη και δεν υπάρχει υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.

Φόρος σήμερα
Φόρος εταιρείας: 100.000 Χ 20%= 20.000 ευρώ.
Φόρος στα διανεμόμενα κέρδη: 80.000Χ25%=20.000 ευρώ.
Συνολικός φόρος: 40.000 ευρώ.
Αντιστοιχεί στο 40% των καθαρών κερδών.

Φόρος με νέες ρυθμίσεις
Φόρος εταιρείας: 100.000 Χ 26%= 26.000 ευρώ
Φόρος στα διανεμόμενα κέρδη: 74.000 Χ 10% = 7.400 ευρώ.
Συνολικός φόρος: 33.400 ευρώ.
Αντιστοιχεί στο 33,4% των καθαρών κερδών.
Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης κατά 16,5%. 
Πηγή : imerisia
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...