8 Νοε 2012

Πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ από την 1/1/2013;

 
Μια από τις εκατοντάδες παραγράφους που ψήφισαν χθες στη Βουλή οι «153» προβλέπει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ θα πληρώνονται από την 1/1/2013 με βάση το ενιαίο μισθολόγιο που ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; Ξεκινάμε από τα 780 ευρώ μεικτά. Και που φτάνουμε; Δείτε τι προβλέπεται.....

 
Η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις ΔΕΚΟ δεν είναι απλή υπόθεση και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν ο μηχανισμός θα είναι έτοιμος να εφαρμόσει τις περικοπές από το νέο έτος. Δεν είναι καθόλου απίθανο, να χαθεί χρόνος και τελικώς οι εργαζόμενοι να βρεθούν (πάλι) αντιμέτωποι με τα αναδρομικά.
Ποιο είναι το πρόβλημα; Το ενιαίο μισθολόγιο, είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του στενού δημόσιου τομέα. Εκεί, οι υπάλληλοι κατατάσσονται με βάση την προϋπηρεσία τους στο δημόσιο σε κατηγορίες. Όταν συμπληρώνουν κάποια χρόνια στον ίδιο βαθμό, πηγαίνουν στον επόμενο με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο βασικός μισθός τους. Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα ερωτήματα:
1.      Πώς θα αλλάζουν βαθμό στις ΔΕΚΟ;
2.      Οι εργαζόμενοι δεν έχουν ενιαίο καθεστώς. Υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας που προβλέπουν διάφορα. Θα καταργηθούν;
Το βέβαιο είναι ότι η «βάση» υπολογισμού του μισθού θα είναι αυτή που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

Οι νέοι βασικοί μισθοί στις ΔΕΚΟ

ΥΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΠΕ
Α


1992
2097
Β

1498
1811
1906
Γ
1135
1248
1509
1589
Δ
987
1085
1312
1381
Ε
858
944
1141
1201
ΣΤ
780
858
1037
1092
 Οι βαθμοί στις κάθετες στήλες, διαφοροποιούν τον βασικό μισθό ενώ για να αλλάξεις βαθμό πρέπει να συμπληρώνεις κάποια χρόνια (περισσότερα για αυτούς που δεν έχουν πτυχίο και λιγότερα γι’ αυτούς που έχουν). Από εκεί και πέρα, οι συντομογραφίες έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση του καθενός και σημαίνουν τα εξής:
·         ΥΕ: Υποχρεωτική εκπαίδευση
·         ΔΕ: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
·         ΤΕ: Τεχνολογική εκπαίδευση
·         ΠΕ: Πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Και τι θα προστίθεται πάνω σε αυτό τον βασικό μισθό; Ελάχιστα, είναι η απάντηση. Το ενιαίο μισθολόγιο προβλέπει επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (150 ευρώ) και παραμεθόριων περιοχών (100 ευρώ). Επίδομα γάμου δεν υπάρχει και απομένει μόνο το επίδομα των παιδιών (50 ευρώ για ένα παιδί, 70 ευρώ για δύο παιδιά και 100 ευρώ για τρία παιδιά).
Όσον αφορά στα δώρα; Καταργούνται. Το δώρο Χριστουγέννων που θα καταβληθεί φέτος, θα είναι το τελευταίο. Από το 2013, δεν θα υπάρχει ούτε το 500άρικο των Χριστουγέννων, ούτε το 250άρι του Πάσχα ούτε φυσικά τα 250 ευρώ του επιδόματος αδείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω ακριβώς των δυσκολιών που υπάρχουν στην πιστή εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις ΔΕΚΟ, είναι πολύ πιθανό με τις υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν, θα γίνουν διαφοροποιήσεις. Λόγω των πιεστικών προθεσμιών που έχουν τεθεί, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες.

Η νομοθετική διάταξη:
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1.1.2013,  και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212). Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες μπορούν να ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης,  μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, για τους ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, εκτός από αυτές της παραγράφου 2. 
Πηγή : fpress.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...