15 Νοε 2012

Αυτοτελής φόρος 10% - 45% στα ενοίκια και στο εφάπαξ από το πρώτο ευρώ

Φορο-σοκ για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια επιφυλάσσει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Με τις νέες ρυθμίσεις επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, για τα εισοδήματα από ακίνητα....

Πιο συγκεκριμένα, τα ενοίκια που εισπράττει μέσα σε ένα χρόνο κάθε ιδιοκτήτης δεν θα προστίθενται πλέον στα υπόλοιπα εισοδήματά του (εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις κ.λπ.) και δεν θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα των μισθωτών ? συνταξιούχων αλλά αυτοτελώς και από το πρώτο ευρώ. Η φορολόγηση των ενοικίων που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα γίνει κλιμακωτά με τρεις συντελεστές 10%, 30% και 45% χωρίς να ισχύει κανένα αφορολόγητο όριο.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν:
 
Φόρο 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από ενοίκια.
Φόρο 30% για τα επόμενα 48.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από ενοίκια, δηλαδή για το τμήμα από τις 12.001 έως τις 60.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος.
Αυτοτελής φόρος 10% - 45% στα ενοίκια και στο εφάπαξ από το πρώτο ευρώ
Φόρο 45% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 60.000 ευρώ.
Η κλιμακωτή φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτούν οι φορολογούμενοι από εκμίσθωση ακινήτων θα ευνοήσει κυρίως μισθωτούς και τους συνταξιούχους οι οποίοι εισπράττουν ταυτόχρονα και ενοίκια τα οποία δεν υπερβαίνουν ετησίως τις 12.000 ευρώ, καθώς τα εισοδήματα αυτά θα φορολογούνται πλέον μόνο με 10%, ενώ σήμερα προστίθενται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα της φορολογικής κλίμακας, όπου οι συντελεστές φόρου κυμαίνονται από 18% έως και 25%. Όλοι οι υπόλοιποι φορολογούμενοι που εισπράττουν ενοίκια θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρους. Επίσης ωφελημένοι θα είναι θα είναι και όσοι ιδιοκτήτες εισπράττουν σήμερα πολύ υψηλά ποσά ενοικίων.
Αυτοτελής φόρος 10% - 45% στα ενοίκια και στο εφάπαξ από το πρώτο ευρώ
Επίσης με το νέο σύστημα δεν θα θεωρούνται εισοδήματα από ακίνητα και δεν θα φορολογούνται τα λεγόμενα «τεκμαρτά μισθώματα» από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και χρήση ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα, ενώ θα πάψει να θεωρείται εισόδημα από ακίνητα και το λεγόμενο «τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιοκατοίκηση». Σε φόρο εισοδήματος θα υπόκειται μόνο το καθαρό εισόδημα που εισπράττει κάθε φορολογούμενος από εκμισθώσεις κατοικιών, οικοπέδων, κτιρίων επαγγελματικής στέγης, αγρών, αγροτεμαχίων και λοιπών εδαφικών εκτάσεων. Το εισόδημα αυτό θα προκύπτει πλέον μετά την έκπτωση αποσβέσεων 5% από το συνολικό ποσό μισθωμάτων που θα έχει εισπράξει μέσα στο προηγούμενο έτος κάθε ιδιοκτήτης εκμισθούμενων ακινήτων.

Φόρος 10%-45% στο εφάπαξ
«Χέρι» και στο εφάπαξ βάζει η κυβέρνηση με το διάταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Μετά τη μείωση που επέρχεται στα ποσά του εφάπαξ, οι εργαζόμενοι που αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία για να συνταξιοδοτηθούν θα δουν το εφάπαξ να «κουρεύεται» επιπλέον, καθώς καταργείται η φοροαπαλλαγή που ισχύει σήμερα και θα φορολογείται με συντελεστές από 10% έως και 45%.

Αυτοτελής φόρος 10% - 45% στα ενοίκια και στο εφάπαξ από το πρώτο ευρώ
Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις:
Το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται σε δημοσίους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση θα φορολογείται με κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης που θα προβλέπει συντελεστές φόρου:
  • 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εφάπαξ.
  • 30% για τα επόμενα 48.000 ευρώ του εφάπαξ, δηλαδή για το τμήμα της παροχής από τις 12.001 ευρώ μέχρι τις 60.000 ευρώ.
  • 45% για το πέραν των 60.000 ευρώ τμήμα του εφάπαξ.
Αποζημιώσεις
Για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε όσους απολύονται προβλέπεται αφορολόγητο όριο 50.000 ευρώ. Το πέραν των 50.000 ευρώ ποσό τους θα φορολογείται με βάση την παραπάνω κλίμακα. Δηλαδή:

  • 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ της αποζημίωσης
  • 30% για τα επόμενα 48.000 ευρώ της αποζημίωση, δηλαδή για το τμήμα του ποσού από τις 12.001 ευρώ μέχρι τις 60.000 ευρώ
  • 45% για το πέραν των 60.000 ευρώ τμήμα του ποσού της αποζημίωσης.
Πηγή : imerisia
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...