16 Νοε 2012

Από 1η Δεκεμβρίου 2012 η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας του ΟΑΕΕ

Την 1η Δεκεμβρίου 2012 θα ξεκινήσει η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) για το έτος 2013.
Για την θεώρηση απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:......
1. Εξόφληση όλων των απαιτητών μηνιαίων εισφορών της τελευταίας ασφαλιστικής τριετίας μέχρι και τον Αύγουστο του 2012.
2. Καταβολή όλων των απαιτητών υποχρεώσεων της τελευταίας ασφαλιστικής τριετίας, πριν από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας.
3. Σε ό,τι αφορά την θεώρηση με αυτοκόλλητη ετικέτα.


Με την ετικέτα που παραλαμβάνουν οι ασφαλισμένοι, ο ΟΑΕΕ πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθενείας (δηλ. καταβολή ασφαλιστικών εισφορών της τελευταίας ασφαλιστικής τριετίας 8/2009-8/2012 ) και με αυτήν ανανεώνεται αυτόματα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/12/2013 η ισχύς του βιβλιαρίου ασθενείας τόσο για τους ίδιους όσο και για τα προστατευόμενα παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών, χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή τους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.

Δεν επιτρέπεται ιδιόχειρη παρέμβαση στην αυτοκόλλητη ετικέτα, τόσο από πλευράς ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ όσο και από πλευράς υπηρεσιών του Οργανισμού.
Στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι έχουν ως προστατευόμενα μέλη, συζύγους, τέκνα άνω των 18 ετών, γονείς κλπ., δηλ. μέλη που δεν περιλαμβάνονται στην αυτοκόλλητη ετικέτα, πρέπει να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένου και του ΑΜΚΑ) για την παράταση του δικαιώματος παροχών ασθενείας των παραπάνω προσώπων.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα (π.χ. όσοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών κλπ.) θα πρέπει να προσέλθουν στις υπηρεσίες του Οργανισμού για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας τους.

Όσον αφορά τους/τις ανασφάλιστους/ες συζύγους επισημαίνεται, ότι τόσο για την καταχώρησή τους στο βιβλιάριο ασθενείας, όσο και για την παράταση του δικαιώματός τους, απαιτείται εκτός από τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είνια ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα και φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις των οφειλομένων εισφορών, θεωρείται το βιβλιάριο για το προβλεπόμενο διάστημα από τη ρύθμιση, με την απαραίτητη προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι αυτής.

Πηγή : forologikanea.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...