20 Δεκ 2011

HAPCO προς ΓΕΠΟΕΤ: “Η δημιουργία ενός Μητρώου Συνεδρίου αποτελεί μονόδρομο!”

Η δημιουργία ενός Μητρώου Συνεδρίου αποτελεί μονόδρομο, τονίζει ο HAPCO, απατώντας στην ΓΕΠΟΕΤ και συνεχίζει “Η ύπαρξη ενός Μητρώου Συνεδρίων όχι μόνο θα βοηθήσει την πραγματοποίηση της έρευνας αγοράς, δεδομένου ότι θα αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση της, αλλά....
παράλληλα θα αποτελέσει και πηγή έμπνευσης για πολλές ακαδημαϊκές μελέτες, που αντίθετα με τις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, στερείται σήμερα η ελληνική συνεδριακή αγορά, λόγω έλλειψης επίσημων στατιστικών στοιχείων.”
Δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής
Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητά Μέλη της ΓΕΠΟΕΤ,
σε συνέχεια της πρόσφατης επιστολής σας, αλλά και λοιπών παρόμοιων αντιδράσεων της ΓΕΠΟΕΤ κατά το παρελθόν, για το θέμα της πιστοποίησης του επαγγέλματος του Οργανωτή Συνεδρίων, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO επισημαίνει για ακόμη μια φορά ότι στόχος του είναι η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ελληνικής συνεδριακής αγοράς από παράνομες διοργανώσεις, που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το τουριστικό επάγγελμα και κατά συνέπεια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός τουριστικού γραφείου. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όχι μόνο διακυβεύουν το συνεδριακό κύρος της Ελλάδας, αλλά στερούν και σημαντικά δημόσια έσοδα.
Η αντίθεση της ΓΕΠΟΕΤ στην πιστοποίηση του επαγγέλματος του Οργανωτή Συνεδρίων, βασιζόμενη στο επιχείρημα περί δημιουργίας ενός κλειστού επαγγέλματος, που θα οδηγήσει σε συνθήκες μονοπωλίου την λειτουργία της αγοράς συνεδρίων & εκδηλώσεων θεωρείται απολύτως ανεδαφική και εσφαλμένη, αφού πρώτιστη προϋπόθεση για την πιστοποίηση του Οργανωτή Συνεδρίων είναι η κατοχή της άδειας τουρισμού και του σχετικού σήματος του ΕΟΤ.
Η πιστοποίηση του επαγγέλματος επ’ ουδενί δεν πρέπει να συνδέεται με τη δημιουργία Μητρώου Συνεδρίων, το οποίο έχει άμεση ανάγκη η χώρα μας και οι επαγγελματίες της αγοράς, προκειμένου να αποκτήσουμε επιτέλους τη δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας χρήσιμων στατιστικών στοιχείων περί των συνεδριακών διοργανώσεων που λαμβάνουν χώρα ετησίως στους ελληνικούς προορισμούς (αριθμός συνεδρίων, αριθμός συμμετεχόντων, προορισμός συνεδρίων, διάρκεια και θέμα συνεδρίων, ταυτότητα διοργανωτών, κτλ).
Εφόσον όλοι, φορείς και Πολιτεία, αναγνωρίζουμε την εξέχουσα σημασία ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού, προκειμένου η Ελλάδα να ανέλθει στο διεθνές σκηνικό και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό των γειτονικών προορισμών, η δημιουργία ενός Μητρώου Συνεδρίου αποτελεί μονόδρομο! Η έλλειψη του δυσχεραίνει σημαντικά τόσο το έργο όλων των επαγγελματιών του τουρισμού, όσο και της Πολιτείας, αφού αμφότεροι αδυνατούν να υπολογίσουν και κατά συνέπεια να εκτιμήσουν την τεράστια δυναμική του συνεδριακού και επαγγελματικού τουρισμού.
Η Πολιτεία έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει ένα στοχευμένο σχέδιο Marketing, η χάραξη του οποίου προϋποθέτει πρωτίστως έρευνα της αγοράς. Η ύπαρξη ενός Μητρώου Συνεδρίων όχι μόνο θα βοηθήσει την πραγματοποίηση της έρευνας αγοράς, δεδομένου ότι θα αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση της, αλλά παράλληλα θα αποτελέσει και πηγή έμπνευσης για πολλές ακαδημαϊκές μελέτες, που αντίθετα με τις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, στερείται σήμερα η ελληνική συνεδριακή αγορά, λόγω έλλειψης επίσημων στατιστικών στοιχείων.
Συνοψίζοντας επ’ αυτού, επισημαίνεται ότι το Μητρώο Συνεδρίων θα καταγράφει κάθε συνεδριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα και όχι κάθε επαγγελματία του χώρου. Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε πως γίνεται επιτέλους πλήρως αντιληπτό τοις πάσι ότι δεν τίθεται θέμα θέσπισης κριτηρίων για την εγγραφή επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο Μητρώο.
Αναφορικά τέλος με τον φορέα πιστοποίησης για το επάγγελμα του Οργανωτή Συνεδρίων, ο HAPCO ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε σχετική αναφορά, καθότι κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τον ρόλο ύπαρξης του. Ρόλος του HAPCO είναι αφενός να καταγράφει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και αφετέρου – όντας μάλιστα ένα εκ των ιδρυτικών μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Οργανωτών Συνεδρίων / EFAPCO – να ενημερώνει την Πολιτεία για τις διεθνείς πρακτικές λειτουργίας της αγοράς συνεδρίων & εκδηλώσεων. Θεωρούμε αυτονόητο το γεγονός ότι ως φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να ορισθεί κάποια δημόσια υπηρεσία και όχι βεβαίως ο HAPCO!
Αναφορικά με την υποτιθέμενη  θυσία 4.000 τουριστικών γραφείων προς όφελος 20 – 25 γραφείων, θα επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά – με την ελπίδα να γίνει επιτέλους κατανοητό – ότι στόχος του Συνδέσμου δεν είναι να πιστοποιηθούν ως Οργανωτές Συνεδρίων (PCO) μόνο τα μέλη του (20-25 γραφεία που αναφέρετε). Τουναντίον μάλιστα, στόχος είναι να πιστοποιηθεί κάθε τουριστικό γραφείο, που διοργανώνει συνέδρια (είτε μικρά είτε μεγάλα), τηρώντας κάποια διεθνή κριτήρια και διασφαλίζοντας αφενός την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό ως ενός αξιόπιστου και ικανού προορισμού για φιλοξενία συνεδρίων και αφετέρου την είσπραξη των αναλογούντων δημοσίων εσόδων.

Με εκτίμηση,

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.
      
             Ντίνος Αστράς                               Σίσσυ Λυγνού

Πηγή : news.travelling
Επιμέλεια : NewsRoom Mykonos Ticker
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...