30 Δεκ 2011

Έγκριση για διαφημιστικές καταχωρίσεις σε περιοδικά κλπ. Μ.Μ.Ε. και για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της εται-ρείας ‘ΕΜ ΤΙ ΣΙ ΓΚΡΟΥΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕ’ για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής, μάρκετινγκ, προβολής κλπ., από 01/04/2011 έως 31/12/2011

Για περισσότερες πληροφορίες στο θέμα "Έγκριση για διαφημιστικές καταχω-ρίσεις σε περιοδικά κλπ. Μ.Μ.Ε. και για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της εταιρείας ‘ΕΜ ΤΙ ΣΙ ΓΚΡΟΥΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕ’ για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής, μάρκετινγκ, προβολής κλπ., από 01/04/2011 έως 31/12/2011""...
κάνετε κλικ εδώ :

News Room Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...