11 Νοε 2012

Σε εξέλιξη η απογραφή επιχειρήσεων στο Εμπορικό Μητρώο

Συνεχίζεται η διαδικασία απογραφής των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρει ότι είτε μέσω του διαδικτύου (αυτοαπογραφή), είτε μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (απογραφή) πάνω από 65.000 εταιρίες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες), έχουν απογραφεί....
Υπενθυμίζεται ότι με την Κ1-1798/2012, οι προθεσμίες υποβολής για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, έχουν ορισθεί ως εξής:

- Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
- Μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
- Μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
- Μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
- Μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
- Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
- Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
- Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
- Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
- Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.

Για τους υπόχρεους των οποίων η προθεσμία απογραφής έχει λήξει (ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2), η απογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να γίνει πλέον ΜΟΝΟ από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Κ1-941/2012 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Υποδομών όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ1-1798/2012 Απόφαση.

Για όσους δεν σπεύσουν να εγγραφούν μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, το πρόστιμο θα είναι τουλάχιστον 600 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης.

Τονίζει επίσης ότι για τις συγκεκριμένες έχει ήδη παύσει η αρμοδιότητα των προγενέστερων μητρώων (Πρωτοδικεία και Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων κατά περίπτωση) για καταχώριση πράξεων και στοιχείων (τροποποιήσεις καταστατικών/εταιρικών συμβάσεων, καταχωρίσεις διοικητικών συμβουλίων κλπ.) ενώ νομιμοποιούνται να εκδίδουν βεβαιώσεις μόνο μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρία είτε απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε έληξε η σχετική προθεσμία.

Όπως ενημερώνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο, έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία απογραφής των αστικών συνεταιρισμών και των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων εταιριών της αλλοδαπής.

Για τους υπόχρεους των οποίων η προθεσμία απογραφής έληξε την 10/11/2012, όμως λόγω εργασιών αναβάθμισης του TAXIS το σύστημα αυτοαπογραφής δεν ήταν διαθέσιμο, αυτή παρατείνεται μέχρι και την 13/11/2012.

Αναλυτικότερες οδηγίες, οι σχετικές προθεσμίες καθώς και το σύνολο των κανονιστικών πράξεων και των σχετικών εγκυκλίων μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στις κατωτέρω ιστοσελίδες:

- Στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr)
- Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (www.gge.gov.gr)

Πηγή : 24h.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...