24 Νοε 2012

Ενιαία η διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρων από τον Ιούνιο του 2013

Την έναρξη ενοποίησης της διαδικασίας είσπραξης εισφορών και φόρων το β΄ εξάμηνο του 2013 προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Οι άξονες υλοποίησης του έργου είναι πέντε και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2017. Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, η ενίσχυση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών αναμένεται...
να οδηγήσει σε σημαντικά επιπλέον έσοδα αν εισαχθούν κατάλληλες διαδικασίες είσπραξης τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας που εστάλη προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας αναφέρει τα εξής:

«Η βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών συνιστά κρίσιμης σημασίας παράμετρο για τη δημιουργία μιας ισχυρής οικονομικής βάσης για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η ενίσχυση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών αναμένεται σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα να οδηγήσει σε σημαντικά επιπλέον έσοδα αν εισαχθούν κατάλληλες διαδικασίες είσπραξης τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το αναλυτικό σχέδιο δράσης δομείται σε πέντε άξονες, οι οποίοι αναλύονται σε τριάντα πέντε επιμέρους δράσεις. 


Σε πρώτη φάση θα ενοποιηθεί η είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των ταμείων: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ σε μια βελτιωμένη εισπρακτική λειτουργία εντός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άξονες 1 και 2) και σε δεύτερη φάση οι λειτουργίες είσπραξης και συλλογής όλων των ανωτέρω ταμείων θα ενσωματωθούν σταδιακά εντός της φορολογικής διοίκησης (άξονες 4 και 5). 

Η δεύτερη φάση θα απαιτήσει την αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, ροών εργασίας και οργάνωση των επιχειρησιακών μονάδων του υπουργείου Οικονομικών/και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ασχολούνται με τη συλλογή και την είσπραξη τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Αναλυτικότερα οι άξονες υλοποίησης του έργου της μεταρρύθμισης της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών είναι οι ακόλουθοι:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Διαχείριση έργου για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης.
ΑΞΟΝΑΣ 2: Ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και των 4 ταμείων υπό το ΙΚΑ μέχρι την 1η Ιουλίου 2013.
ΑΞΟΝΑΣ 3: Ενδυνάμωση της εισπρακτικής ικανότητας του ΙΚΑ μέχρι την 1η Απριλίου 2014.
ΑΞΟΝΑΣ 4: Ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και των 4 ταμείων με αυτήν της φορολογικής διοίκησης μέχρι την 1η Ιουλίου 2016.
ΑΞΟΝΑΣ 5: Πλήρης ενσωμάτωση στη φορολογική διοίκηση και ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την 1η Ιουλίου 2017.

Η εκπλήρωση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί στο σχέδιο δράσης απαιτεί την υιοθέτηση καλών πρακτικών διαχείρισης του έργου και πειθαρχημένη εφαρμογή του σχεδίου. Το πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός της διοικητικής οργάνωσης εποπτείας της υλοποίησης του σχεδίου δράσης, όπως περιγράφεται ακολούθως.

Ειδικότερα για την αποτελεσματική εποπτεία της υλοποίησης του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης συστήθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού Διευθύνουσα Επιτροπή για την εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου αναμόρφωσης.

Περαιτέρω βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Ο ορισμός του υπεύθυνου διαχείρισης έργου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου και η σύσταση της ομάδας υποστήριξης του έργου του.


2. Η σύσταση των εξής ομάδων εργασίας: Νομοθετικής επεξεργασίας, Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρησιακών διαδικασιών και Ανάλυσης κινδύνου. 


3. Η σύσταση της επιτροπής υψηλόβαθμων στελεχών για την παροχή κατευθύνσεων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του έργου στις επιμέρους ομάδες εργασίας.


4. Ο προγραμματισμός της πρώτης συνεδρίασης της Διευθύνουσας Επιτροπής για την παροχή περαιτέρω κατευθύνσεων επί της υλοποίησης του μεταρρυθμιστικού έργου». 

Πηγή :  express
Επιμέλεια : Συντακτική Ομάδα Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...