12 Νοε 2012

Αναστολή λειτουργίας των Δήμων Κυκλάδων την Τετάρτη 14/11

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους, για τα μέτρα που προβλέπονται στο νέο Μνημόνιο, αλλά και στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η εφαρμογή των μέτρων αυτών θα έχει περαιτέρω δυσμενή αποτελέσματα στη λειτουργία των δήμων, οδηγώντας πολλούς από αυτούς ακόμη και στο κλείσιμο......

Όπως τονίζεται στην επιστολή (αρ. πρωτ.: 2846/7-11-2012) του προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. κου Ασκούνη, προς τους προέδρους των Π.Ε.Δ. και τους δημάρχους της Χώρας, από την έναρξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, οι δήμοι συνέβαλλαν στη συνολική προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, όχι μόνο με τη νέα οργάνωση των δομών τους, αλλά και με την προσωπική συμμετοχή όλων των υπαλλήλων και των αιρετών με τη μείωση των αποδοχών τους να ξεπερνά το 50%.

Τα παραπάνω αποδεικνύονται εύκολα, τονίζει ο κος Ασκούνης, αν αναλογιστούμε από τον Καποδίστρια έως τον Καλλικράτη (1/1/2011) οι δήμοι και οι δήμαρχοι μειώθηκαν από 1.034 σε 325 ( -69%), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από 16.390 σε 9.375 (-43%), τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις των Δήμων από 5.880 σε 1.138 (-81%), οι σχολικές επιτροπές από 9.000 σε 850 (-91%) και οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες από 2.298 σε 940 (-80%) και οι αποχωρήσεις των εργαζομένων που ξεπέρασαν τις 8.000 στη διετία.

Όσον αφορά στις επιχορηγήσεις των Δήμων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) μειώθηκαν από το 2009 στο 2012 κατά 60% και οι επιχορηγήσεις τους για επενδύσεις (ΣΑΤΑ) μειώθηκαν κατά 55,16%, ενώ οι αποδόσεις της ΣΑΤΑ το 2012 είναι έως τώρα μηδενικές.

Όπως διαπιστώνουμε από τα ανωτέρω έχουν ξεπεραστεί τα όρια αντοχής για τους δήμους και έχουμε τονίσει ότι οποιαδήποτε άλλη περικοπή στους πόρους μας θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευσή τους και μαζί τους στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους που μέχρι σήμερα επιβιώνει και λειτουργεί αποκλειστικά χάρη στις κοινωνικές δράσεις και δομές των δήμων.

Τα νέα μέτρα που προβλέπονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οδυνηρά και ουσιαστικά καταργούν την αυτοτέλεια των δήμων και υποβαθμίζουν το θεσμό των αιρετών.

Ειδικότερα:
η σύσταση και η λειτουργία Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (παράγραφος στ΄4) αντίκειται στις Συνταγματικές διατάξεις και καταλύει στην πράξη την αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι επιδιώκουν την διαφάνεια και τους ελέγχους σε όλα τα επίπεδα, που ήδη είναι αρκετοί, αλλά δεν δέχονται την αντισυνταγματικά επιβαλλόμενη επιτροπεία.

Η αποδιάρθρωση της λειτουργίας των Δήμων και ιδιαίτερα των κοινωνικοπρονοιακών δομών και των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, που κανένας ιδιωτικός φορέας δεν μπορεί να υποκαταστήσει, συντελείται με:


Τις συνολικές ρυθμίσεις που αφορούν στις μετατάξεις, μεταφορές και καταργήσεις ειδικοτήτων και ειδικών θέσεων και ιδιαίτερα την προβλεπόμενη διαδικασία διαθεσιμότητας που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απολύσεις.


Τη συνεχιζόμενη μισθολογική υποβάθμιση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό των δήμων και επιφέρει παράλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.


Επιπλέον από 01-01-2013 μεταφέρονται σωρεία αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την υλοποίηση των οποίων οι δήμοι χρειάζονται επιπλέον προσωπικό.

Προωθείται η συνολική απαξίωση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η πλήρης υποβάθμιση του ρόλου των Αιρετών Αφού:


Με τις διατάξεις του Μεσοπρόθεσμου η συνολική μείωση της αντιμισθίας των αιρετών αγγίζει πλέον το 50%.


Η κατάργηση των αποζημιώσεων των αιρετών από τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Επιτροπών, ιδιαίτερα στους Καλλικρατικούς Δήμους, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Για παράδειγμα, ένας αιρετός ο οποίος για να συμμετέχει στο Δ.Σ. αναγκάζεται να μετακινείται ακόμη και αρκετά χιλιόμετρα προκειμένου να μεταβεί στην έδρα του Δήμου και να είναι συνεπής στις θεσμικές του υποχρεώσεις. Τα 40 περίπου ευρώ της αποζημίωσής του όταν κοπούν, σημαίνει ότι θα πρέπει να επιβαρύνεται ο ίδιος ακόμη και τη μετακίνησή του.


Η μείωση των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών των Δήμω κατά 50% θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα ιδιαίτερα στους Καλλικρατικούς Δήμους, χωρίς ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος.


Η μείωση κατά 50% της αποζημίωσης των Προέδρων, κλπ, των Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αντιδιαστολή με τις κατά πολύ μικρότερες μειώσεις στα Νομικά Πρόσωπα του υπόλοιπου δημόσιου τομέα είναι απολύτως μεροληπτική. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την σκοπιμότητα αυτών των δημοσιονομικών ρυθμίσεων όταν δε προκύπτει ουσιαστικό οικονομικό όφελος. Αντίθετα από την υπολειτουργία συνολικά του θεσμού η οικονομική ζημία που θα προέλθει είναι πολλαπλάσια.


Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με προηγούμενο νόμο καταργούνται από την 1/1/2013 οι μισοί αντιδήμαρχοι, αφού υποχρεώνεται ο δήμαρχος να ορίσει τους μισούς έμμισθους και τους μισούς άμισθους. Πράγμα που σημαίνει ότι οι μισοί άμισθοι αντιδήμαρχοι θα είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στην εργασία τους και να απασχολούνται υποτυπωδώς με τους δήμους, παρότι όπως γνωρίζετε έχουμε αναλάβει μετά τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ εκατοντάδες νέες αρμοδιότητες και σωρεία ευθυνών.

Εκτός των ανωτέρω που στην πλειονότητα τους καταγράφονται και στην επιστολή του προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε., η νησιωτική Τοπική Αυτοδιοίκηση λόγω της ιδιαιτερότητας του γεωφυσικού της χώρου αντιμετωπίζει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση όλα τα προαναφερόμενα προβλήματα.

Α. Το πρόβλημα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, η σημαντική μείωση των πόρων που διατίθεται από την Πολιτεία για την επιδότηση των γραμμών δημοσίου συμφέροντος, θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση και υποβάθμιση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων νησιών. Αποτέλεσμα της υποβάθμισης αυτής θα είναι η ενδυνάμωση της απομόνωσης των νησιών και η σημαντική μείωση του βιοτικού επιπέδου της ζωής των κατοίκων τους.

Β. Η αποδυνάμωση έως του βαθμού του μηδενισμού των δημοσίων υπηρεσιών στα νησιά μας συνεχίζεται με έντονο ρυθμό. Ειδικότερα η κατάργηση των Δ.Ο.Υ. στα νησιά μας και η λειτουργία μόνο των Δ.Ο.Υ. Σύρου και Νάξου αποτελούν σημαντικό πλήγμα για τους νησιώτες, οι οποίοι πλέον για σημαντικές φορολογικές τους υποθέσεις δεν θα εξυπηρετούνται στα νησιά τους, αλλά θα αναγκάζονται να μετακινούνται με μεγάλο οικονομικό και χρονικό κόστος στα δύο νησιά. Παράλληλα θα υπάρξει σημαντική μείωση των δημοσίων εσόδων, διότι οι Δ.Ο.Υ. στα νησιά λειτουργούν με πολύ μικρό οικονομικό κόστος σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους, σε ότι αφορά τη βεβαίωση και την είσπραξη των φόρων.

Με βάση όλα τα ανωτέρω καλούμε τους δήμους των Κυκλάδων να αναστείλουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους προς το κοινό, την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και καλούμε τους αιρετούς, σε ετοιμότητα συζητώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα συμβούλιά τους και ενημερώνοντας τους δημότες τους, έτσι ώστε να προβούμε σε νέες και δυναμικότερες κινητοποιήσεις και δράσεις, με βάση και τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, για να μην περάσουν τα Μνημονιακά μέτρα κατά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...