20 Νοε 2012

Αλλάζουν όλα σε μισθούς, αποζημιώσεις και υπερωρίες


Αυτή είναι η εγκύκλιος-σοκ που αλλάζει τα πάντα σε εργασιακές σχέσεις, μεροκάματα και ωράρια - 586 ευρώ ο κατώτατος αλλά όχι για όλους
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μειώσεις μισθών και αποζημιώσεων, υπερωριών καθώς και αλλαγές στο ωράριο εργασίας περιλαμβάνει η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις που δόθηκε στη δημοσιότητα........

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Βρούτσης όσοι εργοδότες δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας θα μπορούν από 12/11/12 να κόψουν αυτόματα.....

το επίδομα γάμου που αναλογεί στο 10% του μισθού όσων το λαμβάνουν. Αντιθέτως οι επιχειρήσεις μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων, μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2013 οπότε και λήγει η μετενέργεια της ΕΓΣΣΕ δεν μπορούν να πράξουν κάτι τέτοιο.

Επίσης, οι εργαζόμενοι θα έχουν πλέον μικρότερες απολαβές από τις υπερωρίες έως 40% καθώς υπάρχουν τροποποιήσεις, αφού ο εργοδότης θα μπορεί να αναγγέλλει τις υπερωρίες στο ΣΕΠΕ μία ημέρα μετά την πραγματοποίησή τους, ενώ καταργείται η προέγκρισή τους.
 

Οι συγκεκριμένες υπερωρίες (κατ΄εξαίρεση) – δηλαδή χωρίς προέγκριση- πληρώνονται σήμερα με ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80% ενώ οι νόμιμες- με προέγκριση- με ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Στην ουσία με την εν λόγω εγκύκλιο μετατρέπονται οι κατ΄ εξαίρεση υπερωρίες σε νόμιμες και άρα οι εργαζόμενοι θα κάνουν κατ΄ εξαίρεση υπερωρίες και θα πληρώνονται με προσαύξηση 40% αντί για 80%.

Ωράρια εργασίας
Καταργείται η απαγόρευση απασχόλησης των εργαζομένων τις ώρες που δεν λειτουργούν τα καταστήματα. Η εβδομαδιαία 40ωρη εργασία μπορεί να κατανεμηθεί για τους εργαζόμενους στα καταστήματα σε 6ήμερο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας. 


Με τη διαδικασία αυτή επεκτείνεται ουσιαστικά και στα καταστήματα η δυνατότητα που προβλέπεται για τους λοιπούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας να καθορίζουν με ΣΣΕ το σύστημα ημερών εβδομαδιαίας απασχόλησης σε πενθήμερο ή να το διατηρούν εξαήμερο χωρίς να υπερβαίνουν τις 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως.

ΑποζημιώσειςΣτην εγκύκλιο περιλαμβάνονται και οι αλλαγές στις αποζημιώσεις. Ο χρόνος προειδοποίησης για την καταβολή μισής αποζημίωσης μειώνεται από τους 6 στους 4 μήνες. Το ποσό αποζημίωσης δεν αλλάζει για όσους έχουν ως 16 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. 


Η αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι στις 12-11-2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη, εκτός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους, οποτεδήποτε και αν απολυθούν, δικαιούται, επιπλέον αποζημίωση που αυξάνεται κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς χωρίς ο μισθός αυτός να ξεπερνά τις 2 χιλιάδες ευρώ.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο εδώ
Πηγή : newpost.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...