20 Νοε 2012

Τι απαιτείται για την έκδοση ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού

Πώς θα καταβληθούν τα δικαιώματα υπέρ του ΟΕΕ, προκειμένου να εκδοθεί η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή - φοροτεχνικού.
Στον καθορισμό των δικαιωμάτων υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) για την έκδοση επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού, καθώς και την υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, προχωράει το υπουργείο Ανάπτυξης.......

Όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση: 1. Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε. ύψους ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50).

2. Για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης η οποία υποβάλλεται στο Ο.Ε.Ε. εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε.:

α) ύψους επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (7,50) κατ' έτος για τα πέντε πρώτα έτη από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και

β) ύψους δεκαπέντε ευρώ (15,00) κατ' έτος για τα επόμενα, μετά το πέμπτο, έτη.
Αναλυτικά η απόφαση εδώ.

Πηγή : forologikanea.gr
Επιμέλεια : Συντακτική Ομάδα Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...