13 Νοε 2012

Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε όπως την 14η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00΄ προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί του παρακάτω αναφερομένου θέματος:.......

Σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για την ακύρωση της απόφασης περί “Κατάργησης της ΔΟΥ Μυκόνου” καθώς και προσφυγή κατά της ίδιας απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Μύκονος, 13-11-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΓΙΑΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...