27 Δεκ 2011

Συνέδριο της Sopexa με θέμα «Η τοπική διατροφική παράδοση ως κινητήρια δύναμη της τουριστικής και περιφερειακής ανάπτυξης» στο πλαίσιο της HORECA 2012


Πιο ελπιδοφόρα από ποτέ η συνέργεια γαστρονομίας και τουρισμού σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία, προωθείται μέσα από το Συνέδριο «Η τοπική διατροφική παράδοση ως κινητήρια δύναμη της τουριστικής και περιφερειακής ανάπτυξης», που διοργανώνει η SOPEXA GROUPE στις.....
6 Φεβρουαρίου 2012, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης για την Τροφοδοσία και τον Εξοπλισμό Ξενοδοχείων και μονάδων Μαζικής Εστίασης HORECA 2012.
Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται κατόπιν ανάθεσης του Γαλλικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και φέρει την αιγίδα του, φιλοδοξεί να αποτελέσει κομβικό σημείο αναφοράς για την προβολή, διάδοση και προώθηση της τοπικής διατροφικής παράδοσης σε άμεση σχέση και συνάρτηση με την τουριστική ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο.
Μεταξύ άλλων, ομιλητές του Συνεδρίου θα είναι εκπρόσωποι των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας και Γαλλίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελλάδας, διακεκριμένοι επιχειρηματίες που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και οργανισμοί και φορείς που συνδέονται με την Αγροτική Ανάπτυξη και τον Τουρισμό.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες από τη βιομηχανία τροφίμων, παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, αγροτικούς και τουριστικούς φορείς και επιμελητήρια, ξενοδόχους, εστιάτορες και σε όλους τους επαγγελματίες των επισιτιστικών επιχειρήσεων, καθώς και σε σχολές τουριστικών επαγγελμάτων.
Ενδεικτικά, η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει:
Την ανάδειξη της τοπικής διατροφικής παράδοσης ως κινητήρια δύναμη της τουριστικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και την προβολή των καλών πρακτικών αναφορικά με την αξιοποίηση της τοπικής γαστρονομίας για την τουριστική ανάπτυξη.
Τη γνωστοποίηση της ποιότητας και της ποικιλίας των αγροτικών διατροφικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και προς τις εξωτερικές αγορές.
Την ενδυνάμωση των σχέσεων των ευρω-μεσογειακών περιοχών και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού συνεργασίας για την από κοινού προώθηση των αγροτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες.
Στο Συνέδριο έχουν προσκληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωπος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Γαλλίας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, κ. Κώστας Σκανδαλίδης, καθώς επίσης και ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελλάδας, κ. Γιώργος Νικητιάδης.

Πηγή : news.travelling.gr
Επιμέλεια : NewsRoom Mykonos Ticker       
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...