20 Μαρ 2015

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την......

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015και ώρα 19:00 μ.μ, σύμφωνα με το άρθρο 70, του Ν. 3852 / 2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:
  1. Επεξεργασία πρότασης προγράμματος, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, "Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020"
  2. Συζήτηση με τους Συντονιστές των Υποεπιτροπών.
  3. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, προτάσεων, κτλ
Μύκονος, 20-03-2015
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
Αντωνία Ανδρονίκου
Δημοτική Σύμβουλος 
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...