30 Μαρ 2015

Παρουσία του Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου

Πρόσκληση Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Η χορήγηση νέων αδειών Ταξί, τα προβλήματα της Μυκόνου (οδικό δίκτυο... etc) και η γενικότερη συνεργασία μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι.......
τα κεντρικά θέματα στη συνεδρίαση του Δη,οτικού Συμβουλίου Μυκόνου που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 στις 12.30 το μεσημέρι στην ιστορική αίθουσα του Δημαρχείου , παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ.Γιώργου Χατζημάρκου.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 30ή του μηνός Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30΄ (μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

1) Περί εξέτασης αναγκαιότητας για τη χορήγηση νέων αδειών επιβατηγών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης (ταξί) για τη νήσο Μύκονο.

2) Περί εξέτασης και συζήτησης των γενικών προβλημάτων της Μυκόνου, αλλά και της εν γένει συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, παρόντος και του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κου Γεώρ. Χατζημάρκου.

3) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.
Μύκονος, 26-03-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...