12 Μαρ 2014

Ποιοι εξαιρούνται από τη συλλογή αποδείξεων -Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν ούτε ένα χαρτάκι

Στην απόφαση του υφυπουργού οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιγράφονται αναλυτικά οι αποδείξεις που περνούν στην εφορία το τρέχον έτος, αναφέρονται και.......
οι ομάδες αυτών που εξαιρούνται απο το μέτρο της συλλογής αποδείξεων.

Πρόκειται για:
 • υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών
 • της μόνιμης αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
 • στρατιωτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό
 • όσους διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα
 • φυλακισμένους
Τι ισχύει για όλους τους άλλους φορολογούμενους
Προκειμένου το ποσό μείωσης φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 να διατηρηθεί ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ιδίου νόμου, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος. 
 
Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα.

Ο προηγούμενος επιμερισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο υπόχρεος και η σύζυγος δηλώνουν εισόδημα το οποίο φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, η θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22% και το ποσό που προκύπτει προσαυξάνει το φόρο.

Ποιες αποδείξεις περνάνε
Οι αποδείξεις που προσκομίζονται πρέπει να αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιεί ο ίδιος ο φορολογούμενος, η σύζυγος του ή τα τέκνα που τον βαρύνουν και περιλαμβάνονται στις παρακάτω ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
 • Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά),
 • Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός),
 • Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση)
 • Ομάδα 4 (Στέγαση) μόνο οι υπηρεσίες και τα είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας.
 • Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες)
 • Ομάδα 7 (Μεταφορές) μόνο οι μεταφορές πραγμάτων, η συντήρηση και η επισκευή αυτοκινήτου / μοτοσυκλέτας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα και τα λιπαντικά, αντιψυκτικό, μίσθωση ταξί.
 • Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες)
 • Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές στη Δημόσια Τηλεόραση και σε συνδρομητικά κανάλια.
 • Ομάδα 10 (Εκπαίδευση) μόνο τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών.
 • Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια)
 • Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες)
 • «Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση».
Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, η καταβαλλόμενη διατροφή, οι δωρεές και οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.
Πηγή : iefimerida.gr
Επιμέλεια : NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...