21 Μαρ 2015

«Μη έχειν ομωροφίους χελιδόνας»

«Μη έχειν ομωροφίους χελιδόνας»
Να μη συναναστρέφεσαι....
φλύαρους ανθρώπους, διότι αυτοί δεν έχουν εχεμύθεια
"ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...