16 Σεπ 2015

Έργα βελτίωση -σήμανσης της οδού Χώρας-Εγγαρών Νήσου Νάξου,από την Περιφέρεια, ύψους 837.578,61 ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό,.......
ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση για την «Βελτίωση – σήμανση οδού Χώρας- Εγγαρών Νήσου Νάξου» έναντι συνολικού ποσού 837.578,61 ευρώ.

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης, διαγράμμισης και σήμανσης της οδού σε συνολικό μήκος 6.300 μ. καθώς και κατασκευή τεχνικών έργων, καναλιού απορροής ομβρίων, αγωγών ύδρευσης κλπ.

Το έργο κρίνεται απαραίτητο για την βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού Χώρας Νάξου – Εγγαρών, διότι την τελευταία δεκαετία η κυκλοφορία των οχημάτων, ιδίως βαρέως τύπου, έχει αυξηθεί λόγω της κατασκευής των σφαγείων του Δήμου Νάξου και της καθημερινής μεταφοράς απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ του Δήμου και έχουν προκληθεί πολλές και σημαντικές φθορές στο οδόστρωμα και στα τεχνικά έργα του δικτύου αυτού.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο σε διάστημα τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...