28 Σεπ 2015

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εκμίσθωση σε ιδιώτη του δημοτικού Σφαγείου - Γ΄ δόση χρηματοδότησης ΚΔΕΠΠΑΜ - Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών - Μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού - Παραχώρηση των Δημοτικών γηπέδων Κόρφου & Άνω Μεράς.....

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 19:00΄, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

1) Περί δωρεάν παραχώρησης των Δημοτικών γηπέδων Κόρφου & Άνω Μεράς, στον Α.Ο. Μυκόνου και Α.Σ. Άνω Μεράς αντίστοιχα.

2) Περί καθορισμού τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή εκάστου περιπτέρου από 1.1.2014 και κατόπιν της με αριθμ.154/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου.

3) Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους πολιτών κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας.

4) Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.110/2015 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου αναφορικά με την έγκριση του απολογισμού οικονομικής χρήσης 2013.

5) Περί έγκρισης της υπ’αριθμ.111/2015 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου αναφορικά με την έγκριση του απολογισμού οικονομικής χρήσης 2014.

6) Περί παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και του Ο.Α.Ε.Δ. για ένα έτος.

7) Περί έγκρισης της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου κατόπιν της υπ’αριθμ.10/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. Δήμου Μυκόνου.

8) Περί λήψης απόφασης α) αναστολής χορήγησης νέων αδειών λειτουργίας καταστημάτων ενοικίασης μοτοποδηλάτων για τρία (3) χρόνια και β) υποβολής πρότασης-αιτήματος για την επίσης αναστολή χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων ενοικίασης μοτοσυκλετών από το Ε.Ο.Τ.

9) Περί οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων δημοτών για το έτος 2015.

10) Περί λήψης απόφασης για την εκμίσθωση σε ιδιώτη του δημοτικού Σφαγείου του Δήμου Μυκόνου.

11) Περί ανάθεσης διενέργειας πραγματογνωμοσύνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση του υπό κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου της Άνω Μεράς Μυκόνου.

12) Περί έγκρισης δαπανών - διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου της "28ης Οκτωβρίου 1940".

13) Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή μακέτας / σχεδιασμό και για την παραγωγή θεματικού ημερολογίου έτους 2016.

14) Περί επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών για τις λειτουργικές δαπάνες Σχολείων της Μυκόνου, σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 94816/2015 χρηματικής εντολής του ΥΠ.ΕΣ.

15) Περί ορισμού επιτροπής, προσωρινής και οριστικής παραλαβής ΧΥΤΑ Δήμου Μυκόνου.

16) Περί απαλλαγής τελών νεκροταφείου της κ.ΧΑ. Ζα. για τον θανόντα σύζυγό της.

17) Περί απαλλαγής τελών νεκροταφείου της κ.ΠΟ. Μα. για τον θανόντα σύζυγό της.

18) Περί έγκρισης μελέτης κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Μυκόνου στη θέση Αργύραινα.

19) Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη στέγαση και σίτιση της επικουρικής ιατρού του Κέντρου Υγείας του Δήμου Μυκόνου κας ΧΟΥΡΙΔΟΥ Ευτέρπης.

20) Περί διάθεσης πίστωσης Γ΄ δόσης χρηματοδότησης ΚΔΕΠΠΑΜ.

21) Περί έγκρισης 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΔΕΠΠΑΜ έτους 2015.

22) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων κλπ. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
Μύκονος, 25-09-2015
Newsroom mykonosticker.com 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...