28 Σεπ 2015

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί.......

στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Θέματα ημερησίας διάταξης:
  • Απαγόρευση φύτευσης μη εδωδίμων φυτών στο Νησί της Μυκόνου.
  • Διαβούλευση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Μυκόνου.
  • Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, θεμάτων κ.λ.π.
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...