10 Μαρ 2015

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

Παρακαλείσθε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου, λόγω αναβολής της προγραματισμένης στις 10 -3-2015 τακτικής συνεδρίασης η οποία αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας και σύμφωνα.......
με το αθρο 5 παρ. 5 του κανονισμού λειτουργιίας Τουριστικής Αναπτυξης και Προβολής του Δήμου Μυκόνου, την Τετάρτη 11 του μηνός Μαρτίου 2015 και ώρα 19:00 (μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 70, του Ν. 3852 / 2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:
  • Ολοκλήρωση των ομάδων εργασίας της Τουριστικής Επιτροπής
  • Πρόταση συνεργασίας με Υπουργείο Πολιτισμού για δημιουργία Πωλητηρίου Δήλου στη Χώρα της Μυκόνου
  • Εξέταση διαφόρων θεμάτων, προτάσεων,κτλ
Μύκονος, 10-03-2015
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
Αντωνία Ανδρονίκου
Δημοτική Σύμβουλος
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...