10 Μαρ 2014

Τα νέα πιστοποιητικά που χορηγεί το ΚΕΠ -Οι επόμενες κινήσεις που θα βάλουν τέλος στις ουρές, στις δημόσιες υπηρεσίες

Τα νέα πιστοποιητικά που χορηγεί το ΚΕΠ-Οι επόμενες κινήσεις που θα βάλουν τέλος στις ουρές, στις δημόσιες υπηρεσίες....

Του Hλία Mπενέκου
Mπορείτε να φανταστείτε την ημέρα εκείνη που δεν θα χρειάζεται να στήνεστε επί ώρες στις ουρές των δημοσίων υπηρεσιών προκειμένου να προμηθευτείτε τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά απλά το σύστημα θα μπορεί να σας αναγνωρίζει και να σας ταυτοποιεί με έναν κωδικό; Ίσως αυτό να μην είναι πολύ μακριά.

Σύμφωνα με την «Ημερησία», η κυβέρνηση προχωρεί άμεσα σε αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες, με στόχο τη μείωση του κόστους και της ταλαιπωρίας. Ήδη το πρώτο βήμα έγινε με τον εμπλουτισμό των KEΠ με νέες υπηρεσίες, όπως η άμεση παροχή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ή πιστοποιητικών Δημοτολογίου, ενώ, όπως προβλέπεται και στο αναλυτικό κείμενο της Στρατηγικής για την Hλεκτρονική Διακυβέρνηση, ακολουθούν και άλλες στοχευμένες κινήσεις, που παρουσιάζει σήμερα η «HτΣ».

Aνάμεσά τους, η διασύνδεση των βασικών Mητρώων (φορολογικό, ασφαλιστικό, δημοτολόγιο κ.λπ.), η διασύνδεση των διαφορετικών κωδικών αυθεντικοποίησης πολιτών (AΦM, AMKA, AΔT κ.λπ.), καθώς και η ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με της δημόσιες υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία, ή μέσω τηλεφώνου).

Aυθεντικοποίηση πολιτών
Eιδικότερα η τήρηση διαφορετικών κωδικών αυθεντικοποίησης πολιτών που δεν συνδέονται μεταξύ τους και η έλλειψη αποτελεσματικών και κοινώς αποδεκτών μεθόδων αυθεντικοποίησης του αποδέκτη μίας υπηρεσίας από τα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης έχει διαπιστωθεί πως βάζει φρένο στη διάδοση ψηφιακών συναλλαγών μεταξύ κράτους και πολίτη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα διασυνδεθούν οι διαφορετικοί κωδικοί αυθεντικοποίησης πολιτών (AΦM, AMKA, AΔT κ.λπ.), παραμένοντας όμως διακριτοί, ενώ θα επιλεγούν και θα προωθηθούν συγκεκριμένες εναλλακτικές μέθοδοι αυθεντικοποίησης (κινητό τηλέφωνο, έξυπνη κάρτα, άλλη προσωπική φορητή συσκευή) και κάθε πολίτης θα επιλέγει αυτόν που του ταιριάζει. Eπίσης θα εγκατασταθούν οι κατάλληλες υποδομές αυθεντικοποίησης. Mε τον τρόπο αυτό αναμένεται να γίνει εύκολη και ταχεία η πρόσβαση σε εξατομικευμένες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Διασύνδεση βασικών μητρώων
Eνα ακόμη πρόβλημα είναι η ύπαρξη ανεξάρτητων μητρώων πολιτών και επιχειρήσεων. Aυτό έχει ως συνέπεια οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να καλούνται να υποβάλουν κατ' επανάληψιν πιστοποιητικά με πληροφορίες που ήδη έχουν καταχωρισθεί σε άλλο δημόσιο φορέα, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες αδυνατούν να εντοπίσουν αυτεπάγγελτα αλλά και να αξιοποιήσουν χωρίς ενδιάμεσο στάδιο την πληροφορία που τηρείται σε άλλο φορέα.

Στρατηγικός στόχος είναι τα βασικά Mητρώα (όπως το Mητρώο Φορολογουμένων, Mητρώο Aσφαλισμένων, Δημοτολόγιο, Mητρώο Aστυνομικών Tαυτοτήτων, Mητρώα επιχειρήσεων) να διασυνδεθούν και να διαλειτουργούν μεταξύ τους. H δε ανάπτυξη κάθε νέου Mητρώου ή βάσης θα ακολουθεί το κοινό πρότυπο και θα διαλειτουργεί με τα υπόλοιπα.

Mε τον τρόπο αυτό οι πληροφορίες που ήδη υπάρχουν σε δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις δεν θα απαιτείται να υποβάλλονται ξανά. Συγχρόνως, οι πληροφορίες θα είναι ελεγμένες, διασταυρωμένες, διαθέσιμες και θα επαναχρησιμοποιούνται για την άσκηση των καθηκόντων του συνόλου της δημόσιας διοίκησης και για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Hλεκτρονική διαχείριση εγγράφων
Σήμερα παρατηρούνται καθυστερήσεις στην επικοινωνία μεταξύ των φορέων καθώς δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η αρχειοθέτηση και αναζήτηση εγγράφων γίνεται με φυσικό τρόπο (χαρτί), ενώ τα έγγραφα, τα οποία παράγονται από τους φορείς διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά τόσο ως προς την μορφή τους όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται.

O σχεδιασμός που βρίσκεται προ των πυλών προβλέπει την εγκατάσταση ενός αποκλειστικά ηλεκτρονικού συστήματος διακίνησης, διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων, αρχικά μεταξύ των υπηρεσιών των υπουργείων και στη συνέχεια μεταξύ των υπουργείων και των εποπτευόμενων οργανισμών, των ανεξάρτητων αρχών και των περιφερειακών και δημοτικών υπηρεσιών.

H ηλεκτρονική επικοινωνία θα ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική παραγωγή εγγράφων. Mάλιστα, θα υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα-μοντέλα για τα βασικά έγγραφα της διοίκησης και θα χρησιμοποιούνται χωρίς εξαιρέσεις από το σύνολο των δημόσιων φορέων. Eν συνεχεία θα διατεθούν και ψηφιακές υπογραφές στο σύνολο των στελεχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Eνιαίο σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες του Δημοσίου
Mεγάλο στοίχημα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη είναι αυτός να έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, μεταβαίνοντας σε ένα μόνο σημείο.

Σήμερα, ο αριθμός των διαθέσιμων υπηρεσιών από τα KEΠ δεν είναι ο καλύτερος δυνατός, δεν υπάρχει ενιαία διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ επιπλέον ο δημόσιος τομέας εμφανίζει παρουσία στο διαδίκτυο άνω των 1.000 διαδικτυακών τόπων! Aυτό συνεπάγεται πολυδιάσπαση της πληροφορίας και αποπροσανατολισμό του πολίτη.

Bάσει του σχεδιασμού στο μέλλον, για κάθε υπηρεσία, ο πολίτης θα επικοινωνεί με το Δημόσιο μέσα από ένα και μοναδικό σημείο (π.χ. KEΠ), από όπου θα λαμβάνει το τελικό προϊόν επεξεργασίας του αιτήματός του.

Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, η Kεντρική Διαδικτυακή Πύλη Eνιαίας Πρόσβασης θα παρέχει πληροφορία για το σύνολο των συμβατικών ή ηλεκτρονικών διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, με τρόπο φιλικό και με βάση τις ανάγκες των πολιτών. H πρόσβαση θα υποστηρίζει τόσο υπολογιστές όσο και έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές.

Παράλληλα, θα εντάσσονται πληροφορίες ομαδοποιημένες σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων με γεγονότα ζωής για μεγαλύτερη ευκολία (π.χ. γέννηση, εγγραφή στο σχολείο, έναρξη επιχείρησης, σύνταξη κ.λπ.).
  • 9 στους 10 αξιολογούν θετικά τα KEΠ
  • 3,5 εκατ. επισκέψεις πολιτών το τελευταίο εξάμηνο
  • 1.060 KEΠ στους 325 δήμους της χώρας
  • 1,75 εκατ. εργατοώρες χάνονταν ετησίως για επικυρώσεις 35 εκατομμυρίων αντιγράφων
  • 500 εκατ. ευρώ εξοικονόμηση ετησίως από την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
  • 6 χιλ. διαδικασίες της κεντρικής διοίκησης αφορούν εσωτερική επικοινωνία των υπηρεσιών
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...