7 Οκτ 2013

Μετρητά έως 20.000€ σε νέους αγρότες

100 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν σε αγρότες από 18 έως 40 ετών προκειμένου να ξεκινήσουν τη δική τους καλλιέργεια. Ποιες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι.
Τσεκ ύψους έως 20.000 ευρώ για τους νέους αγρότες από 18 έως 40 ετών σε όλη την Ελλάδα φέρνει νέο πρόγραμμα ενίσχυσης στον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για........
το πρόγραμμα «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών», που αναμένεται να τρέξει περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Η επιδότηση, θα δοθεί μέσω του προγράμματος «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» και θα κατανεμηθεί τμηματικά ανά περιοχή στα ακόλουθα ποσά, αναφέρει το Εθνος:
 • Μέχρι 17.500 ευρώ σε μειονεκτικές περιοχές
 • Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ
 • Μέχρι 20.000 ευρώ σε ορεινές περιοχές

Παράλληλα, θα ληφθούν υπόψη και τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Περιοχή μόνιμης κατοικίας:
 • Ορεινή- 7.500 ευρώ
 • Μειονεκτική- 5.000 ευρώ
 • Λοιπές περιοχές- 2.500 ευρώ
Είδος εκμετάλλευσης στη μελλοντική μορφή:
 • Κτηνοτροφική- 7.500 ευρώ
 • Φυτική- 7.500 ευρώ
 • Μεικτή- Μελισσοκομία- 5.000 ευρώ
Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης:
 • Πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς- 5.000 ευρώ
 • 80%- 120% του εισοδήματος αναφοράς- 2.500 ευρώ
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους υποψηφίους για την υποβολή αίτησης:
 • Να είναι ηλικίας 18 έως 40 ετών
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι μειονεκτικής, ορεινής ή κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως και 100.000 κατοίκους
 • Να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή να αναλάβουν την δέσμευση να την αποκτήσουν μέσα σε 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης
 • Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους
Λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση του «Εθνους – Επαγγελματικές Ευκαιρίες»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...