24 Οκτ 2013

Προτεραιότητα το ψηφιακό σχολείο για το υπουργείο Παιδείας

Συνάντηση με το προεδρείο του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) είχε ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.
Ο υπουργός Παιδείας έθεσε ως προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό των σχολείων με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας (διαδραστικούς πίνακες, κινητά εργαστήρια) στο πλαίσιο.......
της στρατηγικής για το ψηφιακό σχολείο.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο, συμμετείχαν ο πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ, Τάσος Τζήκας, η Β΄ αντιπρόεδρος, Γιώτα Παπαρίδου, ο ειδικός γραμματέας, Βασίλης Ορφανός και ο γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ, Γιάννης Σύρρος.

Ο ΣΕΠΕ παρουσίασε στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τις θέσεις, καθώς και τις προτάσεις του συνδέσμου, που μπορούν να αποτελέσουν τον δρόμο για την ψηφιακή Ελλάδα, αλλά και τις άμεσες ενέργειες που προτείνονται για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ υπογράμμισαν το γεγονός πως η ανάδειξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως στρατηγική επιλογή για τη χώρα αποτελεί μονόδρομο για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν κομβικό παράγοντα ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί και για τους άξονες της εθνικής στρατηγικής του συνδέσμου. Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, οι άξονες της εθνικής στρατηγικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνοψίζονται στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, στη δημιουργία νέων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων ΤΠΕ, στη σύνδεση έρευνας- παραγωγής και στη δημιουργία και υποστήριξη τεχνολογικών πάρκων.

Όπως σημειώθηκε και από τους εκπροσώπους του ΣΕΠΕ, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της επιστήμης της πληροφορικής αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του συνδέσμου τόσο για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΤΠΕ στην ελληνική κοινωνία όσο και προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της ανεργίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κάποιες από τις προτάσεις αφορούν στην:
Ενίσχυση της συμβολής της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε ψηφιακές τεχνολογίες για την αναβάθμιση των σχετικών μαθημάτων.

Προώθηση της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων σημείωσε ότι έχει προωθήσει ως έργο προτεραιότητας τον εκσυγχρονισμό των σχολείων με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας (διαδραστικούς πίνακες, κινητά εργαστήρια), με σκοπό την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής για το ψηφιακό σχολείο. Ένα οριζόντιο έργο με προϋπολογισμό 174.441.430 ευρώ, για την ολοκλήρωση του οποίου το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πιέζει έως την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου.

Επιπλέον, δήλωσε τη στήριξη του υπουργείου στις πρωτοβουλίες του e-Skills for Jobs 2014, η έναρξη των οποίων συμπίπτει φέτος με την ελληνική Προεδρία, θέτοντας αυτές υπό την αιγίδα του υπουργείου. Σημειώνεται ότι αποφασίστηκε η σύσταση Task Force, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και από τις δύο πλευρές για την πιο στενή και άμεση συνεργασία σε όλα τα πεδία που συζητήθηκαν.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ, Τάσος Τζήκας «η ελληνική κοινωνία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί στρατηγικής σημασίας παράμετρο για την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε πως τα οφέλη και τα κέρδη για την κοινωνία από την αύξηση των σχετικών με τις ψηφιακές δεξιότητες θεματικών πεδίων που διδάσκονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με την προσέλκυση περισσότερων νέων και γυναικών στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και με τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, είναι τεράστια. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία μας για ένα τεχνολογικό άλμα και δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για επιπλέον καθυστερήσεις».
Πηγή : newpost.gr
Επιμέλεια : NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...