15 Σεπ 2015

Πλατφόρμα διαχείρισης των δηλώσεων στα αυθαίρετα

ΤΕΕ: Μείωση του χρόνου υποβολής και έγκρισης αιτημάτων με νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα
Μείωση του χρόνου υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταβολών κατά τη διαδικασία.......
υπαγωγής αυθαιρέτων στο νόμο τακτοποίησης (4178/2013) υπόσχεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που ξεκίνησε να λειτουργεί.

Οι πολίτες μπορούν πλέον πιο εύκολα, με τη συμβολή ενός μηχανικού της επιλογής τους, να καταγράψουν τις αυθαιρεσίες τους και να επιλέξουν ένα από τα διαθέσιμα σχήματα αποπληρωμής των προστίμων τα οποία προσφέρουν σε περιπτώσεις προκαταβολών σημαντικά υψηλές εκπτώσεις.

Οπως ανακοινώθηκε χθες από το ΤΕΕ, οι ενδιαφερόμενοι πλέον μπορούν να αλλάξουν το σχήμα πληρωμών της δήλωσης, να διορθώσουν λάθη καταχώρησης, να προωθήσουν τη δήλωση μετά από έγκριση υπηρεσιών αλλά και να αλλάξουν διαχειριστή μηχανικό.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο νόμο 4178/2013 λήγει στις 8 Φεβρουαρίου 2016 και ότι μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί περισσότερα από 900.000 ακίνητα και για περισσότερα από 615 χιλιάδες έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποπληρωμής των προστίμων.

Επιλογές
Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, ανάλογα με το είδος και την κατάσταση της δήλωσης και τα υπόλοιπα τρέχοντα δεδομένα, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας http://web.tee.gr, προτείνει στον χρήστη:

1 Διαθέσιμες αιτήσεις για δηλώσεις του Ν.4178/2013:
 
* Επαναφορά κατάστασης δήλωσης από "οριστική" σε "υπαγωγή": Επιτρέπεται σε δηλώσεις σε «οριστική υπαγωγή». Ο διαχειριστής μηχανικός δηλώνει υπεύθυνα ότι αναλαμβάνει κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε τροποποίηση, καθώς και την υποχρέωση της ενημέρωσης κάθε ιδιώτη, Δημόσιας Αρχής ή άλλου παραλήπτη στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί οποιοδήποτε στοιχείο της παρούσας δήλωσης.

* Επαναφορά κατάστασης βεβαίωσης από «οριστική» σε «υπαγωγή»: Εγκρίνεται εφόσον δεν έχει παρέλθει 2μηνο από την ημερομηνία αυτοψίας και επίσης συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή μηχανικού ότι αναλαμβάνει κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε τροποποίηση, καθώς και την υποχρέωση της ενημέρωσης κάθε ιδιώτη, Δημόσιας Αρχής ή άλλου παραλήπτη στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί οποιοδήποτε στοιχείο της παρούσας δήλωσης.

* Μετατροπή σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες τακτικές δόσεις: Μετά την έγκριση του αιτήματος πρέπει να εκτυπωθούν εκ νέου οι εντολές πληρωμής με τα αναθεωρημένα ποσά.

* Μετατροπή σε εφάπαξ πληρωμή (20% έκπτωση): Το αίτημα εγκρίνεται εφόσον υποβάλλεται εντός των προθεσμιών των εξαμήνων του Ν.4178/2013. Μετά την έγκριση του αιτήματος πρέπει να εκτυπωθούν εκ νέου οι εντολές πληρωμής με τα αναθεωρημένα ποσά.

* Μετατροπή σε 1η 30% + Μηνιαίες δόσεις ή εξαμηνιαίες δόσεις (10% έκπτωση): Το αίτημα εγκρίνεται εφόσον υποβάλλεται εντός των προθεσμιών των εξαμήνων του Ν.4178/2013. Μετά την έγκριση του αιτήματος πρέπει να εκτυπωθούν εκ νέου οι εντολές πληρωμής με τα αναθεωρημένα ποσά.

* Επανεισαγωγή παλαιών προστίμων: Η δυνατότητα υπάρχει μόνο σε δηλώσεις σε "Υπαγωγή". Στην περίπτωση αυτή διαγράφονται τα παλαιά πρόστιμα, και οι δόσεις επαναϋπολογίζονται χωρίς αυτά. Ο χρήστης θα πρέπει με δική του ευθύνη να τα επανεισάγει.

* Επανεισαγωγή εξόδων αναβάθμισης: Η δυνατότητα υπάρχει μόνο σε δηλώσεις σε "Υπαγωγή". Στην περίπτωση αυτή διαγράφονται τα υπάρχοντα ποσά ενεργειακής αναβάθμισης ή/και στατικής ενίσχυσης, και οι δόσεις επαναϋπολογίζονται χωρίς αυτά. Ο χρήστης θα πρέπει με δική του ευθύνη να τα επανεισάγει. 

* Δυνατότητα προώθησης δήλωσης από «αρχική υποβολή» σε "υπαγωγή" με περιγραφή δικαιολογητικών: Η δήλωση πρέπει να είναι σε αρχική υποβολή, να έχει πληρωθεί το παράβολο και να βρίσκεται σε περιορισμό λόγω παραδοσιακού οικισμού. Για να εγκριθεί το αίτημα πρέπει να έχει υποβληθεί το αντίστοιχο αρχείο (απόφαση επιτροπής).

* Δυνατότητα προώθησης σε "οριστική υπαγωγή" με περιγραφή δικαιολογητικών: Η δυνατότητα υπάρχει μόνο σε δηλώσεις σε "Υπαγωγή". Αφορά τις περιπτώσεις «προς έκδοση οικοδομικής αδείας» ή «εκδοθείσα οικοδομική άδεια προ 28/07/2011». Για να εγκριθεί το αίτημα πρέπει να έχει υποβληθεί το αντίστοιχο αρχείο (άδεια).

* Εκδοση εντολής 30% για δικαιοπραξία: Παρέχεται σε δηλώσεις σε «αρχική υποβολή» σε παραδοσιακό οικισμό/διατηρητέο κτίριο προ έγκρισης επιτροπής. Εφόσον προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία εκδίδεται εντολή πληρωμής για τη συμπλήρωση της καταβολής του 30% του προστίμου προκειμένου να υλοποιηθεί δικαιοπραξία που το απαιτεί.

* Αλλαγή υπευθύνου μηχανικού δήλωσης: Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του υπάρχοντος μηχανικού και η ανάληψη της δήλωσης από νέο μηχανικό με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Εάν η δήλωση προέρχεται από μεταφορά δήλωσης του Ν.4014/2011 τότε μεταφέρεται στο νέο διαχειριστή και αυτή η δήλωση.

2 Διαθέσιμες αιτήσεις για δηλώσεις του Ν.4014/2011 που δεν έχουν μεταφερθεί στο Ν.4178/2013:

* Αίτηση μετάβασης δήλωσης στις διατάξεις του Ν.4178/2013: Ισχύει για δηλώσεις σε προσωρινή και ολοκληρωμένη υπαγωγή καθώς και σε ληξιπρόθεσμες. Οι ληξιπρόθεσμες μεταφέρονται στο 1ο εξάμηνο εφαρμογής του Ν.4178/2013 με αντίστοιχη εκκίνηση των οικονομικών υποχρεώσεων.

* Αλλαγή υπευθύνου μηχανικού δήλωσης: Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του υπάρχοντος μηχανικού και η ανάληψη της δήλωσης από νέο μηχανικό με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη.
Μιχάλης Μυγιάκης
Πηγή:e-typos.com
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...