17 Σεπ 2015

Ξενοδοχεία: Στα 26 εκατ. ο «λογαριασμός» της κατάταξης σε «αστέρια»

Τις 50.000 φτάνουν οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να ελεγχθούν και να καταταγούν μέχρι το 2017. Τι προβλέπει η νομοθεσία, η διαδικασία και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις (Το ΦΕΚ για την κατάταξη των ξενοδοχείων - Το εγχειρίδιο χρήσης - Η κατευθυντήρια οδηγία - Ο κανονισμός κατάταξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ).........

Δέκα εταιρείες πιστοποίησης διεκδικούν τη σχετική πίτα.

Στα 26 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα ανέλθει το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλουν οι 50.000 επιχειρήσεις ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, προκειμένου να ελεγχθούν και να καταταγούν σύμφωνα με το νέο σύστημα κατάταξης «αστέρων» και «κλειδιών».

Η εκτίμηση ανήκει στον Εμμανουήλ Δεληγιαννάκη, γ. δ/ντή της DQS Hellas, έναν από τους δέκα φορείς πιστοποίησης οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει, μέχρι στιγμής, τη σχετική διαπίστευση προκειμένου να αναλάβουν τον έλεγχο και την κατάταξη σε κατηγορίες των ελληνικών τουριστικών καταλυμάτων.

Ο έλεγχος και η κατάταξη των καταλυμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2017, οπότε λήγει η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας που διαθέτουν σήμερα τα ξενοδοχεία και οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων.

Στο νέο σύστημα οφείλουν να ενταχθούν νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ενοικιαζόμενα δωμάτια, υφιστάμενες μονάδες που θέλουν να μεταταγούν σε ανώτερη κατηγορία, αλλά και επιχειρήσεις των οποίων λήγει άμεσα η ισχύς του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ) που διαθέτουν.

Σύμφωνα με τον Εμ. Δεληγιαννάκη υπολογίζεται πως μέχρι το τέλος του 2015 θα πρέπει να ελεγχθούν περί τα 1.000 ξενοδοχεία των οποίων λήγει η ισχύς του Ε.Σ.Λ τους, ενώ μαζί με τις νέες επιχειρήσεις που θα πρέπει να ελεγχθούν άμεσα ο αριθμός τους αυξάνεται στις 2.500.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση των Πιστοποιητικών Κατάταξης των Ξενοδοχείων και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).

Όπως εξηγεί ο γ. δ/ντής της DQS Hellas, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί για την κατάταξη των καταλυμάτων προβλέπει τα εξής βήματα:

1. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταλύματος (ξενοδοχείο ή επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων) με τον Φορέα Διενέργειας Ελέγχων και Επιθεωρήσεων(ΦΔΕΕ).

2. Υποβολή αίτησης της επιχείρησης (ξενοδοχείου ή ενοικιαζόμενων δωματίων) στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης.

3. Επιτόπιος έλεγχος επιθεωρητών του Φορέα που έχει επιλεγεί για να διενεργήσει τον έλεγχο, ώστε να συνταχθεί Τεχνική Έκθεση και Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων η οποία αποστέλλεται στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ).

4. Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης από το ΞΕΕ.

5. Κατάθεση από την επιχείρηση του Πιστοποιητικού Κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία Τουρισμού.

6. Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας το οποίο θα ισχύει για πέντε χρόνια.
Το κόστος ελέγχου που θα χρειαστεί να καταβάλουν οι επιχειρήσεις στους Φορείς Πιστοποίησης έχει οριστεί στα 500 ευρώ ανά ανθρωποημέρα για ξενοδοχεία μικρού μεγέθους (έως 25 δωμάτια), ενώ εκτιμάται ότι θα φτάνει το οκταπλάσιο για τις μεγάλες μονάδες καθώς εκτιμάται ότι ο έλεγχός τους θα απαιτεί περί τις οκτώ ημέρες.

Σύμφωνα με τον γ. δ/ντή της DQS Hellas, η διαδικασία ελέγχων θα γίνει από πιστοποιημένους μηχανικούς οι οποίοι θα εκπαιδευτούν με ταχύρυθμα προγράμματα διάρκειας 18 ωρών.

Οι έλεγχοι, όπως υποστήριξε, θα είναι αδιάβλητοι καθώς οι επιθεωρητές θα είναι συνδεδεμένοι ηλεκτρονικά με κεντρικό σύστημα όπου θα συλλέγονται οι πληροφορίες και θα καταγράφεται ανά πάσα στιγμή σε ποια φάση βρίσκεται ο έλεγχος και τι ακριβώς έχει ελεγχθεί.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση εκτιμήσει ότι αδικήθηκε κατά τη διαδικασία επιθεώρησης και κατάταξης, θα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει σχετική ένσταση στο ΞΕΕ.

Αναλυτικά το ΦΕΚ για την κατάταξη των ξενοδοχείων, το εγχειρίδιο χρήσης, η κατευθυντήρια οδηγία και ο κανονισμός κατάταξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δημοσιεύονται στο "Συνοδευτικό Υλικό".
  1. Το ΦΕΚ για την κατάταξη των ξενοδοχείων
  2. Το εγχειρίδιο χρήσης
  3. Η κατευθυντήρια οδηγία
  4. Ο κανονισμός κατάταξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

H DQS Hellas είναι θυγατρική της γερμανικής DQS Holding GmbH, που είναι ο επίσημος φορέας Πιστοποίησης της Γερμανίας, έχει παρουσία σε 130 χώρες, απασχολεί 2.400 αξιολογητές και έχει πιστοποιήσει 55.000 μονάδες σε όλο τον κόσμο.
Παναγιώτης Δ. Υφαντής-ifandis@euro2day.gr
Πηγή:euro2day.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...