22 Σεπ 2015

Ειδικό τέλος ταφής απορριμμάτων: Αυξήσεις «φωτιά» από το 2016 – Το κόστος στους δημότες

Κατακόρυφη αύξηση αναμένεται από 1/1/2016 στην ταφή απορριμμάτων που δεν έχουν υποστεί εργασίες επεξεργασίας, καθώς με την είσοδο στο νέο έτος, ενεργοποιείται διάταξη του νόμου 4042/2012 που.........
επιβάλλει πρόσθετο ειδικό τέλος.

Συγκεκριμένα, ο νόμος ορίζει επιβολή πρόσθετου τέλους 35 €/τόνο από το πρώτο έτος εφαρμογής του και ετήσια αύξηση 5 €/τόνο, έως του ποσού των 60 €/τόνο, για την ταφή αποβλήτων που δεν έχουν υποστεί εργασίες επεξεργασίας. Ο νόμος 4042/2012 προέβλεπε αρχικά την επιβολή του ειδικού τέλους από το 2014, αλλά ακολούθησαν δύο νέες παρατάσεις.

Εάν εφαρμοστεί, στους επόμενους τέσσερις μήνες το κόστος ταφής στους δήμους της Αττικής σχεδόν θα διπλασιαστεί από τα 45 €/τόνο στα 80 €/τόνο και θα υπερδιπλασιαστεί στους δήμους του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, από τα 23 €/τόνο στα 58 €/τόνο.

Αναλυτικότερα, για τα επόμενα έτη το κόστος ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων για τον ΧΥΤΑ Φυλής θα ανέλθει:
Το 2016: 80 €/τόνος
Το 2017: 85 €/τόνος
Το 2018: 90 €/τόνος
Το 2019: 95 €/τόνος
Το 2020: 100 €/τόνος
Το 2021: 105 €/τόνος

Για τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης το κόστος ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων για τα επόμενα έτη θα ανέλθει:
Το 2016: 58 €/τόνος
Το 2017: 63 €/τόνος
Το 2018: 68 €/τόνος
Το 2019: 73 €/τόνος
Το 2020: 78 €/τόνος
Το 2021: 83 €/τόνος

Το κόστος στους δημότες
Καθώς κανένας δημοτικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να προβλέψει ανάλογη επιβάρυνση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αναπόφευκτα το κόστος θα μετακυλιστεί στους δημότες με αύξηση δημοτικών τελών.

Στον δήμο Αθηναίων υπολογίζεται ότι τα δημοτικά τέλη θα αυξηθούν κατά 10%. Από τους 1.890.000 τόνους απορριμμάτων που κατέληξαν στον ΧΥΤΑ Φυλής το 2014, μόνο οι 185.000 πέρασαν από επεξεργασία. «Τα υπολείμματα των εργασιών επεξεργασίας που διατίθενται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής δεν επιβαρύνονται με ειδικό τέλος ταφής», ξεκαθαρίζει ο νόμος. 

Ο πολλαπλασιασμός 1.705.000 τόνων ανεπεξέργαστων απορριμμάτων με 35 € συνεπάγεται ένα πρόσθετο κόστος περίπου 59,7 εκατ. € για την ταφή τους.

Δήμαρχοι της Αττικής ξεκαθαρίζουν ότι θα ζητήσουν από το αρμόδιο για το Περιβάλλον υπουργείο νέα παράταση, τουλάχιστον για ένα έτος, καθώς είναι αδιανόητο στις δεδομένες συνθήκες κρίσης οι δημότες να επιβαρυνθούν με έναν πρόσθετο φόρο.
Πηγή: aftodioikisi.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...