14 Μαρ 2015

Οι “κλοπές” που καθιερώθηκαν και παραμένουν στο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών επιβάλλεται άμεσα να καταργηθούν.

του Δημήτρη Παπαδημητρίου*
Όταν από την πρώτη Νοέμβρη του 2011 καθιερώθηκε το νέο μισθολόγιο ξεκίνησε ένας στίβος περικοπών στους μισθούς των εκπαιδευτικών, ο οποίος εκτός των άλλων.......
περιλάμβανε και ένα πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων, που καθιέρωναν απροσχημάτιστα την επιπλέον μείωση, σε εξευτελιστικο βαθμό, της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών.

Ύστερα λοιπόν από την αρχική μείωση των ακαθάριστων αποδοχών των εκπαιδευτικών, με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011 μεταξύ άλλων προβλέπονται και τα εξής:

«Η σύνταξη των προσώπων που εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται μέχρι την 31.12.2015, με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.10.2011, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν μισθολογικά κλιμάκια που θα ελάμβαναν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα με βάση τις διατάξεις του ν. 3205/2003». 

Αυτό σημαίνει ότι οι συντάξεις στο εξής θα υπολογίζονται με βάση τους παλιούς βασικούς μισθούς, έτσι ώστε λόγω της αύξησης του βασικού μισθού με το νέο μισθολόγιο να μην αυξηθούν συνακόλουθα κι αυτές. 

Την ίδια στιγμή μέχρι και το τέλος του 2015 αποφασίστηκε ότι οι κρατήσεις στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών οι οποίες αφορούν την επικουρική ασφάλεια (ΤΕΑΔΥ), την πρόνοια (ΤΠΔΥ) και την κύρια σύνταξη θα γίνονται σύμφωνα με τις αποδοχές του παλιού μισθολογίου ,αυτές που δηλαδή που λαμβάναμε μέχρι και τον Οκτώβριο του 2011 (!). 

Αυτή η απαράδεκτη και προφανώς “αντισυνταγματική” νομοθετική ρύθμιση, συνιστά και πάλι κατάφωρη “κλοπή” στους μισθούς των εκπαιδευτικών και συνεπάγεται 40 έως 180 ευρώ μηνιαίως λιγότερα για κάθε εκπαιδευτικό, ανάλογα με την ημερομηνία ασφάλισης και τα χρόνια προυπηρεσίας του. ( με μεγαλύτερη επιβάρυνση για όσους συναδέλφους έχουν λιγότερα χρόνια προυπηρεσίας ).

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν υποστεί συνολικά συντριπτικές μειώσεις στους μισθούς τους τα τελευταία χρόνια και πλέον δεν τίθεται θέμα αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους ίδιους αλλά ζήτημα πλέον επιβίωσης. Η ανάγκη αποκατάστασης των οικονομικών αδικιών που θεσπίστηκαν εις βάρος τους με το νέο μισθολόγιο / βαθμολόγιο θεωρείται περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Ως εκ τούτου πέρα από όλα τα άλλα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί το νέο μισθολόγιο επιβάλλεται άμεσα να επανέλθουν η απρόσκοπτη μετάβαση σε κλιμάκια και βαθμούς στα πλαίσια του νέου μισθολογίου των εκπαιδευτικών, η επανακατάταξη όλων των εκπαιδευτικών σε βαθμούς και κλιμάκια με βάση των πραγματικό χρόνο προϋπηρεσίας τους, αυξήσεις στους μισθούς των νεοδιόριστων συναδέλφων. 

Τέλος απαιτείται και η
- Άμεση κατάργηση του συγκριμένης νομοθετικής ρύθμισης που αφορά τον υπολογισμό της σύνταξης των εκπαιδευτικών, αλλά και τον υπολογισμό των κρατήσεων για ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ και κύρια σύνταξη για τους βασικούς στο νέο μισθολόγιο και αποτελεί οικονομική και νομική αδικία.
*Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι γενικός γραμματέας της Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων.
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...