12 Αυγ 2011

Βάζει τάξη στη νησιωτική δόμηση


Το ανώτατο δικαστήριο υποδεικνύει αυστηρότερους όρους αρτιότητας και δόμησης στα νησιά. "φρένο" στην ανεξέλεγκτη εκτέλεση όσων οικοδομικών αδειών εκδόθηκαν με το προηγούμενο καθεστώς

Το ΣτΕ έκρινε νόμιμο πιλοτικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αυστηροποιεί το καθεστώς δόμησης σε...
Ανδρο (φωτογραφία) και Γαυριονήσια
Σε τροχιά ανάσχεσης της υπερβολικής δόμησης και διευθέτησης του οικιστικού χάους μπαίνει η νησιωτική χώρα, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει "ναι" στην αυστηροποίηση του χωροταξικού - πολεοδομικού καθεστώτος.
Το ΣτΕ άναψε το "πράσινο φως" για να περιοριστεί σημαντικά η οικιστική ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα, εγκρίνοντας αλλά και υποδεικνύοντας πολύ αυστηρότερους όρους αρτιότητας και δόμησης και σοβαρές ανακατατάξεις στις χρήσεις γης.
Κρίνοντας κατ' αρχήν νόμιμο πιλοτικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αυστηροποιεί το ισχύον καθεστώς σε Ανδρο και Γαυριονήσια, το ΣτΕ "σπρώχνει" την πολιτεία να προχωρήσει στη θέσπιση πολύ μεγαλύτερων ορίων κατάτμησης και αρτιότητας σε διάφορες περιοχές (από 4 σε 8 ή και 10 στρέμματα), ζητώντας παράλληλα επανεξέταση των επιπτώσεων ή και "πάγωμα" οικοδομικών αδειών, καθώς και απομάκρυνση χρήσεων γης που δεν είναι συμβατές με το προωθούμενο νέο προστατευτικό νομοθετικό πλαίσιο.
Παράλληλα το ανώτατο δικαστήριο βάζει "φρένο" στην ανεξέλεγκτη εκτέλεση όσων οικοδομικών αδειών εκδόθηκαν με το προϊσχύον καθεστώς, ενώ "κόβει" τις διατάξεις που επέτρεπαν την ανέγερση μεγαλύτερων κτισμάτων (με το προϊσχύον ευνοϊκότερο για τους ιδιοκτήτες καθεστώς), κρίνοντας τις σχετικές ρυθμίσεις αντισυνταγματικές, αφού δεν προηγήθηκε έλεγχος για τις επιπτώσεις, τον κίνδυνο αλλοίωσης των επίμαχων περιοχών, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία τετελεσμένων πραγματικών καταστάσεων .
Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να περάσει διατάγματα για ανάσχεση της ανεξέλεγκτης οικιστικής ανάπτυξης στα νησιά
Εστω και με μεγάλη καθυστέρηση (περίπου μιας 15ετίας) η κυβέρνηση φιλοδοξεί να περάσει διατάγματα για ανάσχεση της ανεξέλεγκτης οικιστικής ανάπτυξης στα νησιά με ειδικές προστατευτικές ρυθμίσεις και τη δημιουργία ΖΟΕ (Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου), σε μία τελευταία -ίσως- ευκαιρία να διευθετηθεί το οικιστικό χάος στη νησιωτική χώρα. Το ξεκίνημα της σχετικής προσπάθειας χρονολογείται από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του '90 σε εκτέλεση του κοινοτικού προωθούμενου (και χρηματοδοτούμενου) προγράμματος ENVIREG για την ουσιαστική προστασία των νησιών.
Το σημαντικό αυτό πρόγραμμα έμεινε για μεγάλο διάστημα ουσιαστικά "στα χαρτιά", καθώς τα διατάγματα που κατά καιρούς καταρτίστηκαν για διάφορα νησιά "κόπηκαν" κατ' επανάληψη από το ΣτΕ, που αρνήθηκε να εγκρίνει παρεκκλίσεις, μικρές αρτιότητες, μεγάλη δόμηση κ.λπ., για λόγους συνταγματικούς και νομιμότητας, καθώς αντιμετώπιζαν με χαλαρότητα το ζήτημα της οικιστικής ανάπτυξης, αρνούμενα να θέσουν ουσιαστικούς περιορισμούς, όπως επέβαλλε το πρόγραμμα.
ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Μπλόκο σε διατάξεις
Μολονότι η πλειονότητα των ρυθμίσεων κρίνεται νόμιμη από το ΣτΕ (152/11), εντούτοις το δικαστήριο "έκοψε" ως μη νόμιμες διατάξεις που επέτρεπαν στους ιδιοκτήτες να χτίσουν με το προηγούμενο καθεστώς, αρκεί να έχουν προλάβει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στις πολεοδομίες για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
Κατά το ΣτΕ (ερμηνεύοντας το άρθρο 24 του Συντάγματος) η πολιτεία δεν πρέπει να εφαρμόζει το προϊσχύον καθεστώς σε περιοχές προστασίας της φύσης, εξαιρετικού κάλλους κ.λπ., αλλά οφείλει να εξετάζει προηγουμένως με ειδικές μελέτες εάν η εκτέλεση των οικοδομικών αδειών θέτει σε κίνδυνο τη φυσιογνωμία κάθε περιοχής, αποτρέποντας πραγματικές καταστάσεις.
Επειδή δεν έγινε τέτοιος έλεγχος σε περιοχές παράκτιες, προστασίας της φύσης κ.λπ., οι επίμαχες διατάξεις "μπλοκάρονται".
Για τον ίδιο λόγο "κόβονται" και ρυθμίσεις που επέτρεπαν τη διατήρηση χρήσεων γης με το προϊσχύον καθεστώς και υποδεικνύεται η απομάκρυνσή τους σε εύλογο διάστημα (το πολύ 5ετία, που θα μπορούσε να φτάσει 10ετία για χρήσεις σε μη προστατευόμενες περιοχές).
Αλλοίωση
Στο πρακτικό του ΣτΕ αναφέρονται μελέτες που διαπίστωσαν προ 3ετίας την αλλοίωση διάφορων περιοχών λόγω οικιστικών πιέσεων και υποδεικνύεται όριο κατάτμησης 10 στρεμμάτων με μέγιστη επιφάνεια κατοικιών 100 τ.μ. Το ΣτΕ επισημαίνει ότι ενώ το γενικό όριο αρτιότητας σε εκτός σχεδίου περιοχές είναι 4 στρέμματα, η πολιτεία μπορεί να ανεβάζει το όριο χωρίς να παραβιάζεται το Σύνταγμα για την προστασία ευαίσθητων περιοχών. Ετσι ζητεί να "ανέβει" από 4 σε 10 στρέμματα σε περιοχές γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, σε 8 στρέμματα σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με "πάγωμα" οικοδομικών αδειών μέχρι την οριοθέτησή τους, υποδεικνύοντας να προσδιοριστεί παντού η γραμμή του αιγιαλού.
Ρυθμίσεις για ΖΟΕ στις Κυκλάδες
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος
Τώρα επιχειρείται ξανά ένα "συμμάζεμα", αφού επανέρχονται ρυθμίσεις για ΖΟΕ με πιλοτικό σχέδιο ΠΔ (για την Ανδρο και τα Γαυριονήσια) για τις Κυκλάδες, που δημιουργεί παράκτια ζώνη προστασίας σε βάθος 350 μ. από τον αιγιαλό, ανεβάζει τα όρια αρτιότητας, "κόβει" παρεκκλίσεις, θέτοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερα σημαντικούς περιορισμούς στα μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων με ειδικούς όρους δόμησης κ.λπ. Σε ευαίσθητες περιοχές τα όρια κατάτμησης - αρτιότητας γίνονται 8, 10 ή και 15 στρέμματα (περιοχές προστασίας της φύσης).
Στις παραλιακές ζώνες (πέρα από την υποχρεωτική απόσταση κτισμάτων τουλάχιστον 100 μ. από τη γραμμή του αιγιαλού) ορίζεται ότι απαγορεύονται περιφράξεις, εκσκαφές, επιχωματώσεις, αμμοληψίες και οποιεσδήποτε κατασκευές ή δραστηριότητες που αλλοιώνουν το περιβάλλον ή εμποδίζουν την ελεύθερη χρήση της παραλίας από το κοινό. Στην παραλία επιτρέπεται μόνο μια ξύλινη (μη μόνιμη) κατασκευή 10 τ.μ. για εξυπηρέτηση των λουομένων (αναψυκτήριο).
Δρόμοι για τροχοφόρα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 μ. από τη γραμμή του αιγιαλού. Απαγορεύεται η κατεδάφιση ή αλλοίωση παραδοσιακών λιθόκτιστων κτισμάτων επιβάλλεται η αποκατάσταση παραδοσιακών κατασκευών κ.λπ. Η μέγιστη δόμηση στα 4 στρέμματα φτάνει τα 150 τ.μ., με κτίσματα ισόγεια ύψους 4,50 μ. (ή 5,50 μ. εφόσον επιτρέπεται στέγη), ενώ στα μεγαλύτερα οικόπεδα η επιτρεπόμενη δόμηση υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο, χωρίς να υπερβαίνει τα 400 τ.μ. Για τα τουριστικά καταλύματα το όριο αρτιότητας είναι 15 στρέμματα .
ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
Πηγη  ethnos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...