10 Αυγ 2011

Υπαγωγή από 1/9/2011 των υπηρεσιών εστίασης από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23%


Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α/1-7-2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» από 1/9/2011 οι υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται και από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23%. ....
Η διαμονή παραμένει στον υπερμειωμένο συντελεστή 6,5%.  Με την ΠΟΛ 1170/5-8-2011 διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρέχουν τις υπηρεσίες διαμονής και εστίασης έναντι ενιαίας τιμής (πακέτο) και υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές Φ.Π.Α. δεν είναι εφικτός η διάκριση από 1/9/2011 θα γίνεται ως εξής:

α)   Διαμονή με πρωϊνό:  8% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή 23% ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό.
β)    Διαμονή με ημιδιατροφή:  20% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23% ως αντιπαροχή για το πρωϊνό και το γεύμα και
γ)    Διαμονή με το σύστημα all inclusive:  40% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23% ως αντιπαροχή για τις υπηρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και για τις λοιπές παροχές που ενδεχομένως περιλαμβάνει το πακέτο.

Στις νησιωτικές περιοχές στις οποίες ισχύουν μειωμένοι κατά 30% οι συντελεστές Φ.Π.Α. (παρ. 4 του άρθρου 21 του κώδικα Φ.Π.Α.) ο κανονικός συντελεστής 23% είναι 16% και ο συντελεστής Φ.Π.Α. για τη διαμονή 5%.

Συνημμένα αρχεία:pol-1170-2011.pdf

Πηγή  grhotels
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...