2 Σεπ 2015

Ρυθμίσεις αλά καρτ στα «κόκκινα» δάνεια

Μαζικά προσκλητήρια από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες
Με τηλεφωνικές κλήσεις, SMS και e-mails οι τράπεζες καλούν τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν τα δάνειά τους προσφέροντάς τους.........
χαμηλά επιτόκια, διαγραφή τόκων, ακόμα και μέρους του κεφαλαίου.

H μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να φτάσει τα 45 χρόνια, ενώ αναλόγως έχουνεπιμηκυνθεί και τα όρια ηλικίας του δανειολήπτη (και του εγγυητή) στα 85 έτη

Με τα «κόκκινα» δάνεια να προσεγγίζουν τα 100 δισ. ευρώ -όταν το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι 207 δισ. ευρώ-, οι τράπεζες αναζητούν τις βέλτιστες λύσεις για να ρυθμίσουν ένα τμήμα των καθυστερούμενων δανείων, καθώς ήδη υποβάλλονται σε νέα stress tests, το αποτέλεσμα των οποίων θα κρίνει και το ύψος των κεφαλαίων που θα χρειαστούν για την τρίτη κατά σειρά ανακεφαλαιοποίησή τους.

«Η κατάσταση επιδεινώθηκε το τελευταίο δίμηνο σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις, αφού οι 4 στους 10 δανειολήπτες δεν πλήρωσαν δόσεις δανείων», αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ το 70% των δανείων που έχουν ήδη ρυθμιστεί παραμένουν μη εξυπηρετούμενα.

Στα στεγαστικά δάνεια, στα οποία οι καθυστερήσεις έχουν σήμερα ξεπεράσει το 36%, οι πιο δημοφιλείς ρυθμίσεις είναι:

-Η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής. Πλέον η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να φτάσει τα 45 χρόνια, ενώ αναλόγως έχουν… επιμηκυνθεί και τα όρια ηλικίας του δανειολήπτη (και του εγγυητή) στα 85 έτη.

-Η καταβολή μόνο τόκων για διάστημα μέχρι 4 έτη.

-Καταβολή κλασματικής δόσης (πχ. Το 30% ή το 40% της τοκοχρεωλυτικής δόσης) γι απερίοδο 2 με 3 χρόνια. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο δανειολήπτης είναι συνεπής στις καταβολές του, διαγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά των τόκων, ενώ το τμήμα της δόσης που αφορά το κεφάλαιο προστίθεται στο υπόλοιπο του δανείου.

Το 50% της καταναλωτικής πίστης βρίσκεται πλέον στο «κόκκινο». Οι τράπεζες επικοινωνούν με πελάτες που έχουν χρέη σε πιστωτικές κάρτες και προτείνουν τη διαγραφή σημαντικού τμήματος της οφειλής τους με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν αμέσως το εναπομείναν κομμάτι.

Τα «κουρέματα» αυτά δεν αφορούν μόνο στους συσσωρευμένους τόκους υπερημερίας, αλλά ακόμη και κομμάτι του κεφαλαίου, προκειμένου να «διασώσουν» έστω και ένα τμήμα του δανείου και να μη χρειαστεί να πάρουν πρόσθετες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Η συγκέντρωση όλων των καταναλωτικών οφειλών σε ένα νέο δάνειο με χαμηλό επιτόκιο είναι η πιο δημοφιλής ρύθμιση της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μάλιστα στην περίπτωση που υπάρξει και προσημείωση ακινήτου, τότε το επιτόκιο μειώνεται περαιτέρω.

Στην αγορά υπάρχουν προγράμματα συγκέντρωσης καταναλωτικών οφειλών (με προσημείωση), με τα οποία «κουρεύουν» όχι μόνο τους τόκους υπερημερίας αλλά και τμήμα του κεφαλαίου, από 20% έως 30%, προκειμένου να δώσουν «ανάσα» αφενός στους χιλιάδες υπερχρεωμένους και αφετέρου στους ισολογισμούς τους από τα βαρίδια των καθυστερούμενων οφειλών.

Όμως, υπάρχουν και προγράμματα ρύθμισης οφειλών από καταναλωτικά δάνεια, χωρίς προσημείωση, με τα οποία προβλέπεται στη λήξη της δανειακής σύμβασης διαγραφή του 25% της οφειλής.

Για να ισχύσει, ωστόσο, το bonus της διαγραφής του 25%, δηλαδή κάποιος οφείλει 10.000 ευρώ, πληρώνει τα 7.500 ευρώ και του «χαρίζονται» τα 2.500 ευρώ, θα πρέπει ο δανειολήπτης να είναι συνεπής στις μηνιαίες καταβολές των δόσεων του δανείου, δηλαδή να μην το αφήσει να «σκάσει» εκ νέου.
Πηγή: ethnos.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...